PRISIJUNK

Ką turėtų daryti žmogus, susidomėjęs Draugija?

Pirmiausia apsidairyti savo parapijoje ir pasitikrinti, gal Draugijos skyrius jau įsikūręs jo parapijoje ir tereikia sužinoti kur ir kada jis renkasi bendrai maldai. Skyrių sąrašą galite rasti čia.

Jeigu paaiškėtų, kad tokios grupės Jūsų parapijoje nėra, tada siūlome susisiekti su Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserimis:

Draugijos nariu gali būti kiekvienas praktikuojantis katalikas, norintis augti tikėjime ir puoselėti Pal. Jurgio Matulaičio pažinimą. Draugijos nariu tampama susipažinus su Draugijos įstatais, padarius pasižadėjimą ir gavus nario pažymėjimą.