MALDA PER PALAIMINTOJO JURGIO MATULAIČIO UŽTARIMĄ

Šia maldos akcija, į kurią pirmiausia jungiasi ligoniai ir jų artimieji, Marijos vargdienių seserys, o taip pat Tėvai Marijonai bei Pal. Jurgio Matulaičio Draugijos nariai, siekiame žadinti savo ir kitų sąmoningą ir tikrą suvokimą: mes turime užtarėją danguje. Kaip tik šis daugelio išreikštas tikėjimas yra be galo svarbus veiksnys kanonizacijos – paskelbimo šventuoju – procese.

Bendraudami su žmonėmis patiriame, kiek daug iš tiesų yra tų, kurie šaukiasi Palaimintojo užtarimo, per Jo rankas Viešpačiui patikėdami didžiausius savo skausmus ir beviltiškiausias situacijas. Deja, dažniausiai meldžiamasi pavieniui, niekam apie tai nesakant, nepranešant net apie patirtas malones…

Todėl, pastaruoju metu sulaukę ne vieno prašymo melsti Palaimintojo Jurgio užtarimo, dažniausiai – sveikatos sugrąžinimo stebuklo –  ryžomės pradėti telkti ir vienyti šiuos balsus. Tikime, kad pavesdami vieni kitus Palaimintojo Jurgio Matulaičio užtarimui, išmoksime išreikšti ir liudyti savo pasitikėjimą.

Maldos novenas skelbiame tris kartus metuose, rengiantis svarbiausioms Pal. Jurgio sukaktims: prieš sausio 27 d., prieš balandžio 13 d. ir prieš liepos 12 d. Prieš noveną sudarome ir išplatiname sunkiai sergančių ligonių, kurie patys ar jų artimieji prašo maldos per Pal. J. Matulaičio užtarimą, sąrašą. Jūsų intencijų – prašymų laukiame bent dvi savaites iki novenos pradžios. Su kiekviena novena jų gauname vis daugiau. Tai džiugina ir drąsina jungtis į bendrą, daugelį žmonių jungiančią karštą ir sąmoningą maldą prašant Palaimintojo Jurgio užtarimo.

Tikime, kad Viešpats suteiks besimeldžiantiems reikalingų malonių, o tuo pačiu – ir stebuklą, kurio reikia, kad turėtume savą šventąjį – Jurgį Matulaitį.