NUO KO PRADĖTI?

Renginio metu pristatoma ir trumpa informacija apie Pal. Jurgio Matulaičio draugiją. Kontaktai susisiekti dėl renginio:

 • Kun. Andrius Šidlauskas MIC – 860613448 [email protected]
 • Draugijos tarybos koordinatorius Vitas Buškevičius – 862018390
 • Ses. Onutė Petraškaitė – 869928949 [email protected]

INFORMACIJA (pranešama, kad rengiamasi steigti tokią draugiją, pakviečiama, kad susidomėjusieji susirinktų numatytu laiku ir vietoje):

 • skelbimai sekmadienio mišiose
 • skelbimas bažnyčios skelbimų lentoje
 • skelbimas – kvietimas vietinėje spaudoje
 • asmeniniai kvietimai (tam gali pasitarnauti lankstinukai)

PIRMASIS SUSIRINKIMAS (esame pasiruošę padėti jį vesti):

 • išsami informacija apie draugiją ir jos veiklą
 • maldos laikas (su dalinimusi tikėjimu, panašiai, kaip turėtų vykti skyriaus mėnesio susirinkimuose)
 • sudaromas sąrašas susidomėjusių ir norėsiančių tapti nariais
 • numatoma skyriaus mėnesio susirinkimų bei šv. Mišių draugijos narių intencijomis diena ir laikas
 • išrenkamas skyriaus vadovas (ir jo padėjėjai)

Toliau…

 • sekančiame susirinkime norintieji jau gali pasirašyti įsipareigojimus ir jiems gali būti įteikti narių pažymėjimai (nebent skyrius numatytų tam tikrą pasirengimo laikotarpį)
 • pradedamas darbas pagal pateiktą medžiagą