2024 18 birželio, Antradienis
TEMA Malda buvo esminis Jėzaus ir jo mokinių santykių elementas. Apaštalus Jėzus išsirenka po maldoje praleistos nakties (Lk 6, 12-13). Atrodo, kad šiame pasirinkime ir nebuvo jokio kito kriterijaus, išskyrus maldą, Jėzaus dialogą su Tėvu. Ir, sprendžiant iš to, kaip...
Palaimintojo Jurgio Matulaičio (toliau PJM) draugijos nariai kovo 23 d. susirinko  Marijampolės Šv. ark. Mykolo bazilikos parapijos salėje. Vyko gavėnios susitelkimo diena „Nenugręžkime nuo Jo akių ir širdies“ (PJM). Turėjome keturis maldos laikus, apmąstėme Lk 22,39-46 Evangelijos ištrauką „Išėjęs iš...
Pal Jurgis Matulaitis sako: „ „Viešpatie, kaip aš Tave myliu. Duok, kad ir mylėčiau, ir mylėti nenustočiau niekados. Širdis mano dega. Norėčiau iki paskutiniam savo kraujo lašeliui paaukoti už Tave, viską atiduoti, visko išsižadėti – ir gyvenimo, ir visko,...
Gavėnia  –  tai laikas pasiruošti Jėzaus Kristaus Prisikėlimo – Velykų šventei, todėl labai prasmingos kasmet per gavėnią  vykstančios PJMD narių rekolekcijos. Šiais metais tylos rekolekcijos, skirtos maldai su Šv. Raštu (Lectio divina),  vyko kovo 1–3 d. Vilkaviškio vyskupijos pastoraciniame...
TEMA Malda yra tikėjimo kvėpavimas, tikriausia jo išraiška. „Iš kur kyla malda? Maldos pamatas yra nusižeminimas. „Mes juk nežinome, ko turėtume deramai melsti“ (Rom 8, 26). Norint gauti maldos dovaną, reikia būti nusižeminusiam. Prieš Dievą žmogus yra elgeta.“ (Katalikų...
Palaimintasis Jurgis Matulaitis savo Užrašuose sako: „Daug šventųjų tik iš palengvo, ilgus metus dirbę, kamavęsi, priėjo prie aukštesnio šventumo laipsnio, o priėjo dėl to, kad nesiderėjo su Viešpačiu Dievu, nesipriešino Jo valiai, nestatė kliūčių Jo malonei, tik drąsiai, noriai...
TEMA Šiandien apmąstome du artimai susijusius gailestingumo darbus sielai: abejojančiam patarti ir nežinantį pamokyti. Abu jie gali reikštis visiškai paprastu ir kiekvienam prieinamu būdu, arba, ypač antrasis – mokymas – labiau organizuotame, instituciniame lygyje. Gailestingumo darbas „abejojančiam patarti“ yra gailestingumo...
Kad mes tik vieno bijotume, - numirti dar nekentėję, nevargę, nedirbę dėl bažnyčios... tokia yra šiandienos citatos pradžia kalendoriuje „Metai su palaimintuoju arkivyskupu Jurgiu Matulaičiu“ (Kaunas, 2018). Kiekvienais metais sausio 27 diena būna paženklinta ypatinga žyme. Į Baziliką suvažiuoja tikintieji...
TEMA   Ką būtent mums prisieina nukentėti nuo kitų? Kas mums sunkiausia? Sunkumas, kuris labiausiai mums įkyri, o dažnai tiesiog gyvenimą nuodija, yra žmonių, su kuriais gyvename, silpnybės, netobulumai ir trūkumai, dažnai net ne nuodėmingi, o ne kartą ir...

Naudingos nuorodos