2022 24 gegužės, Antradienis
Sausio 27 d. Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo bazilikoje įvyko Palaimintojo jubiliejui skirta iškilmė – mirties ir gimimo dangui 95-ųjų metinių paminėjimas,-  Šv. Mišios dalyvaujant palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos (toliau Draugija) nariams, atvykusiems iš daugumos skyrių. Katechezę  pal. Jurgis Matulaitis ir...
Palaimintasis Jurgis savo:  „Viešpatie! Tavim pilnai pasitikiu, stiprink mano viltį. Kuo gi daugiau galiu aš pasitikėti, būdamas toks dvasios vargšas ir plikšas, jei ne Tavo, Viešpatie, gerumu, jei ne Tavo Mieliausio Sūnaus Širdimi, pilna meilės ir pasigailėjimo, jei ne...
2022 m. sausio 27 d., ketvirtadienis MARIJAMPOLĖS ŠV. ARKANGELO MYKOLO BAZILIKA PROGRAMA 11.00 KATECHEZĖ Tema: Pal. Jurgis Matulaitis ir Bažnyčios sinodiškumas: „Kad tik kuo nors prisidėjus prie Bažnyčios labo“ (Pal. J. Matulaitis, „Užrašai“) 11.30 ŠV. ROŽINIO MALDA Bazilikos pal. Jurgio Matulaičio koplyčioje 12.00 ŠV. MIŠIOS 13.00 MALDA...
„Už viską nuoširdžiai sakau Dievui ačiū; tegu Jo šventa valia visame kame būna, tegul viskas išeina didesnei Jo garbei. Jei malones taip noriai priimu iš Jo tėviškų rankų, kodėl gi nepriimčiau ir kryžių, ir rūpesčių.“ Užrašai, 1911 02 03 2021m.rugpjūčio...
2021-09-11 Šiluvos Mergelės Marijos Gimimo atlaiduose dalyvavo Rumbonių Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija,  Alytaus Šv. Brunono Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija. Palaimintasis Jurgis Matulaitis sako: „Mergelė Marija – kaip šviesi aušra, kuri sušvito žemėje po amžiais trukusios gedulo nakties. Todėl Bažnyčia,...
„Jei vienas kelias užkirstas, kodėl kito nepaieškoti. Jei vienos durys uždarytos, kitas sau prasiręskime, jei vienas langas užkimštas ir užkaltas, kitą sau darykimės, kad šviesą sau įneštume.“   Užrašai, 1911.03.07 2021-08-03 įvyko Alytaus Šv. Brunono bažnyčioje, Alytaus Šv. Brunono Palaimintojo Jurgio Matulaičio...
2021-07-12 vykome į Pal. Jurgio Matulaičio 150 m. gimimo jubiliejaus paskelbimo palaimintuoju minėjimas dėl Kristaus ir Bažnyčios. Atlaiduose Marijampolėje Šventojo Arkangelo Mykolo Bazilikoje dalyvavo Rumbonių Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija, Alytaus Šv. Brunono Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija. Taip pat po...
P R O G R A M A Liepos 10 d., šeštadienis ATLAIDŲ IŠVAKARĖS Meldžiamės už visus į atlaidus atvyksiančius piligrimus, taip pat už visus, atlaiduose tarnaujančius 18.00 val. – šv. Mišios Pal. Jurgio Matulaičio tėviškėje Lūginėje Liepos 11 d., sekmadienis ŠEIMŲ SEKMADIENIS Meldžiamės už katalikiškas...
Balandžio 18 d.  Druskininkų (Ratnyčios) šv. apaštalo Baltramiejaus parapijoje šventėme palaimintojo Jurgio Matulaičio 150-ąsias gimimo metines. Šv. Mišias aukojo klebonas Medardas Čeponis ir kun. Steponas Tunaitis. Palaimintojo J. Matulaičio draugijos nariai skaitė Dievo Žodį, bendruomenės maldą. Ją užbaigė klebonas...
„Myliu Tave, Jėzau, ir mylėti trokštu, suteik man tą malonę, kad kaskart labiau Tave mylėčiau.“ 1911.01.13 Rumbonių parapijoje  minėjome  palaimintojo  Jurgio Matulaičio 150 metų gimimo diena. Prisiminėm trumpai  biografija, kad 1871 m. balandžio 13-ąją Lūginės kaime prie Marijampolės gimė Jurgis...

Naudingos nuorodos