Pal Jurgis Matulaitis sako: „ „Viešpatie, kaip aš Tave myliu. Duok, kad ir mylėčiau, ir mylėti nenustočiau niekados. Širdis mano dega. Norėčiau iki paskutiniam savo kraujo lašeliui paaukoti už Tave, viską atiduoti, visko išsižadėti – ir gyvenimo, ir visko, kad tik Tavo garbė augtų ir Tavo Bažnyčia tarptų ir kiltų. Pats rodyk, kas man daryti. Tiek man malonių esi, Viešpatie, suteikęs, ką aš Tau už tai atiduosiu, ką paaukosiu, kaip atsilyginsiu? Ką turiu, viskas Tavo; taigi, ką aš Tau galiu duoti? Viską, ką turiu. Iš savęs nieko neturiu, bet iš Tavo malonės esu turtingas. Viską Tau pašvenčiu. Jei valia prašyti, tai duok, Viešpatie, kad aš būčiau Tavo Bažnyčioje….”

2024-03-10 Rumbonių bažnyčioje vyko Pal. Jurgio Matulaičio draugijos narių pasižadėjimų atnaujinimas ir naujų narių priėmimas.

Rumbonių parapijos klebonas mons. L. Jakimavičius pakalbėjo apie Pal. Jurgio atliktus darbus, apie šūkį „Blogį nugalėti gerumu“ , paskui pal. Draugijos nariai atnaujino pasižadėjimus.

Buvo priimti šeši nauji nariai, Rumbonių klebonas L. Jakimavičius išklausęs pasižadėjimus, uždėjo šalikėlį ir įteikė pažymėjimus. Sukalbėjome maldą ir grįžome laimingi į namus.

Dėkojame parapijos klebonui L. Jakimavičiui už visokeriopą pagalba.