Palaimintojo Jurgio Matulaičio (toliau PJM) draugijos nariai kovo 23 d. susirinko  Marijampolės Šv. ark. Mykolo bazilikos parapijos salėje. Vyko gavėnios susitelkimo diena „Nenugręžkime nuo Jo akių ir širdies“ (PJM). Turėjome keturis maldos laikus, apmąstėme

Lk 22,39-46 Evangelijos ištrauką „Išėjęs iš ten, Jėzus savo įpročiu pasuko į Alyvų kalną…“. Rekolekcijas vedė sesuo viktorija Plečkaitytė MVS, draugijos koordinatorė. Prieš kiekvieną maldos dalį išklausydavome sesers komentarą, nukreipiamuosius klausimus ir turėdavome asmeninį laiką pabuvimui su savimi ir Dievu.

Bazilikoje, Palaimintojo koplyčioje, dalyvavome Šv. Mišiose, norintys galėjo atlikti velykinę išpažintį. Asmeninę maldą sustiprino Švč. Sakramento adoracija.

Susitelkimo dieną baigėme įžvalgų, minčių ir pasiryžimų pasidalijimu.