2024 14 liepos, Sekmadienis
Palaimintasis ir šių dienų moderni malda  Liepos 12 d., penktadienis. Šeštoji atlaidų diena, kurios metu meldėmės už medikus ir slaugytojus, už  ligonius ir neįgaliuosius. Kartu su Vilkaviškio dekanato maldininkais meldėsi didelė grupių piligrimų, kuriuos, kaip kiekvieną dieną paskelbė Bazilikos klebonas...
Palaimintasis atpažino savo Mokytoją iš Jo ramaus, švelnumo kupino buvimo, iš Jo meilės žvilgsnio Liepos 11 d. Ketvirtadienis. Penktoji atlaidų diena. Lazdijų dekanato diena. Kunigų ir pašvęstųjų diena. Visa Bažnyčia meldėsi už vyskupus, kunigus, diakonus, seminaristus, vienuolius ir vienuoles bei...
Dieve, geriausiasis Tėve, dėkoju Tau už palaimintąjį Jurgį Ketvirtoji atlaidų diena, liepos 10 d., trečiadienis. Šakių dekanato diena. Maldos už švietimo ir žiniasklaidos darbuotojus diena, kai bazilikoje buvo meldžiamasi už tikybos mokytojus, katechetus ir visus švietimo bei žiniasklaidos darbuotojus. Atvyko...
Taigi Kristaus gyvenimo tikslas turi tapti ir mano gyvenimo tikslu... (palaimintasi Jurgis Matulaitis) Trečioji atlaidų diena, liepos 9, buvo skirta tikinčiųjų draugijų, taip pat maldos grupių, bendruomenių ir judėjimų bažnyčioje nariams. Tai  Aleksoto ir Prienų dekanatų diena. Iškilmėje dalyvavo ir...
Išvakarėse Liepos 6 d., šeštadienį, nemažas būrys tikinčiųjų susirinko Palaimintojo tėviškėje, Lūginėje. Kuriama nauja graži ir prasminga tradicija – čia, tėviškėje,  Šv. Mišiomis pradėti didžiuosius atlaidus. Buvo meldžiamasi už visus į atlaidus atvyksiančius piligrimus, taip pat už visus, juose tarnaujančius. Iškilmė...
TEMA Marija savo malda ypatingu būdu bendradarbiauja vykdant Dievo planą: Apreiškimo metu – kad būtų pradėtas Kristus, per Sekmines – kad būtų ugdoma Bažnyčia, Kristaus Kūnas. Nuolankiu tikėjimu Dievo tarnaitė priima Dievo dovaną taip, kaip Jis laukė nuo laikų pradžios....
TEMA Malda buvo esminis Jėzaus ir jo mokinių santykių elementas. Apaštalus Jėzus išsirenka po maldoje praleistos nakties (Lk 6, 12-13). Atrodo, kad šiame pasirinkime ir nebuvo jokio kito kriterijaus, išskyrus maldą, Jėzaus dialogą su Tėvu. Ir, sprendžiant iš to, kaip...
Palaimintojo Jurgio Matulaičio (toliau PJM) draugijos nariai kovo 23 d. susirinko  Marijampolės Šv. ark. Mykolo bazilikos parapijos salėje. Vyko gavėnios susitelkimo diena „Nenugręžkime nuo Jo akių ir širdies“ (PJM). Turėjome keturis maldos laikus, apmąstėme Lk 22,39-46 Evangelijos ištrauką „Išėjęs iš...
Pal Jurgis Matulaitis sako: „ „Viešpatie, kaip aš Tave myliu. Duok, kad ir mylėčiau, ir mylėti nenustočiau niekados. Širdis mano dega. Norėčiau iki paskutiniam savo kraujo lašeliui paaukoti už Tave, viską atiduoti, visko išsižadėti – ir gyvenimo, ir visko,...

Naudingos nuorodos