Rugsėjo 14 d. [2023 m.] trylikai palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos narių atmintyje išliks ilgam! Turėjome ypatingą, dvasiškai turtingą piligriminę dieną Kaune.
Išlydėti ir palaiminti parapijos klebono Giedriaus Bakūno MIC, aplankėme Marijos Radijo studiją, kur mus priėmė, supažindino ir daug pasakojo programų direktoriaus pavaduotoja Inga.

Pakeliui į studiją susitikome prof. dr. prelatą Vytautą Steponą Vaičiūną, kuris vėliau supažindino su Kauno kunigų seminarijos veikla, su seminarijos Bažnyčios interjero detalėmis, daug ir įdomiai pasakojo apie seminaristus, save, šiandieninį Bažnyčios gyvenimą. Prelatass taip pat pasidžiaugė mūsų pagalba Marijampolėje pristatant jo knygą „Dievo galybės artuma”.

Pasimeldėme arkikatedroje Bazilikoje, o diena baigėsi nuoširdžiu, linksmu, šiltu bendravimu su mūsų globeju, Šv.Gertūdos Bažnyčios rektoriumi, marijonų vienuolijos vyresniuoju kunigu Kęstučiu Briliumi MIC. Išgirdome daug gerų patarimų, palaiminti, dvasiškai praturtėję ir sustiprėję eisime į kitas savo gyvenimo dienas.