Gavėnia  –  tai laikas pasiruošti Jėzaus Kristaus Prisikėlimo – Velykų šventei, todėl labai prasmingos kasmet per gavėnią  vykstančios PJMD narių rekolekcijos. Šiais metais tylos rekolekcijos, skirtos maldai su Šv. Raštu (Lectio divina),  vyko kovo 1–3 d. Vilkaviškio vyskupijos pastoraciniame centre.

Rekolekcijas vedė s. Greta Ginevičiūtė PAMI. Ji švelniai ir kryptingai mus lydėjo Dievo žodžio keliu. Pajutome, kaip uoliai skaitant Šventojo Rašto tekstus atsiveria Dievo žodis, kalbantis žmogui apie gyvenimą ir jį patį.

Švenčiausiojo Sakramento adoracija, šv. Mišios Bazilikoje, malda pastoracinio centro koplyčiose darniai susiliejo su Lectio divina mokymais. Per rekolekcijas buvo galimybė atlikti išpažintį, susitikti pokalbiui su palydėtoju. Išsiskirstėme su mintimis ne vien apie tai, kaip melstis su Šv. Raštu, bet ir kaip eiti gyvenimo keliu…