2024 18 birželio, Antradienis
TEMA Advento ir Kalėdų laiku Bažnyčia neretai mus prakalbins Šv. Rašto tekstais apie aplankymą: žvelgsime į Švč. Mergelę Mariją, lankančią Šv. Elzbietą, sutiksime piemenis ir išminčius, lankančius ką tik gimusį Kūdikį Jėzų. Tad, ir temų cikle apie gailestingumo darbus -...
Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos (toliau Draugijos) taryba lapkričio 25 d. sukvietė skyrių aktyvą apmąstyti gyvenimą ir veiklą bendruomenėje, pasidalinant jau 15-os metų patirtimi apie tai, kas svarbiausia, kas gera draugijos gyvenime, o ką reikėtų tobulinti ar net keisti. Šv....
TEMA   Toliau žvelgiame į gailestinguosius darbus kūnui. Šie darbai iš tikrųjų parodo, jog krikščionys nėra pavargę ar tingūs, laukdami galutinio susitikimo su Viešpačiu, bet kiekvieną dieną eina jo pasitikti, atpažindami jo veidą daugelio pagalbos prašančių žmonių veiduose. Šiandien sutelkime dėmesį...
TEMA   Karo Ukrainoje pradžioje didysis arkivyskupas S. Ševčukas kalbėjo apie tai, kaip atsispirti blogiui, ir priminė, kad dvasinė krikščioniškos kovos su blogiu tradicija pateikia paradoksalų atsaką: gerais darbais. Evangelistas Matas Jėzaus anuomet išvardytą gerųjų darbų sąrašą pradeda šiais dviem: alkaną...
TEMA Gailestingumo darbai yra „veikli meilė, raginanti mus ateiti į pagalbą savo artimui jo kūno ir sielos varguose“ (KBK nr. 2447). Jėzus šiuos darbus padaro matu, pagal kurį įžengsime į Karalystę (žr. Mt 25, 31–46) ir taip atskleidžia pamatinę šių...
Rugsėjo 14 d. trylikai palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos narių atmintyje išliks ilgam! Turėjome ypatingą, dvasiškai turtingą piligriminę dieną Kaune. Išlydėti ir palaiminti parapijos klebono Giedriaus Bakūno MIC, aplankėme Marijos Radijo studiją, kur mus priėmė, supažindino ir daug pasakojo programų...
Pagrindinę pal. Jurgio Matulaičio atlaidų iškilmių dieną, sekmadienį, meldėmės už katalikiškas šeimas, už šeimas, įvaikinusias ar globojančias vaikus, turinčias ligų ir priklausomybių paveiktų narių.  Šv. Mišias celebravo  Apaštališkasis nuncijus  arkivyskupas dr. Petar Antun Rajič,  koncelebravo kardinolas Sigitas Tamkevičius, vyskupai:...
Liepos 15 diena. šeštadienis. Septintoji atlaidų diena priklausė šventės šeimininkams - Marijampolės dekanatui. Tai Eucharistijos ir iškilmių Vigilijos diena, artimo meilės liudytojų diena, per kurią meldėmės už „Carito“ narius ir visus tikėjimo bei artimo meilės liudytojus. Kaip ir kiekvieną...
Ši  Palaimintojo mintis tarsi apibendrino visą katechezės, kurią perteikė sesuo Jolita Matulaitytė MVS, temą. Ir toliau penktadienio, liepos 14 d., apmąstymuose buvo kalbama apie Dievo vietą žmogaus gyvenime, apie žmogaus, sergančio, negaluojančio ar nuodėmingo  santykį su Viešpačiu. Apie gyvenimo...
Liepos 13 d. Penktoji atlaidų diena. Lazdijų dekanato tikintieji ir piligrimai bei PJM draugijos nariai, daug atvykusių kunigų, įvairių kongregacijų vienuolių meldėsi už pašvęstojo gyvenimo atstovus: vyskupus, kunigus, diakonus, seminaristus, vienuolius, vienuoles ir pasauliečių institutų narius. Apie tai buvo...

Naudingos nuorodos