2024 14 liepos, Sekmadienis
2022 m. sausio 27 d., ketvirtadienis MARIJAMPOLĖS ŠV. ARKANGELO MYKOLO BAZILIKA PROGRAMA 11.00 KATECHEZĖ Tema: Pal. Jurgis Matulaitis ir Bažnyčios sinodiškumas: „Kad tik kuo nors prisidėjus prie Bažnyčios labo“ (Pal. J. Matulaitis, „Užrašai“) 11.30 ŠV. ROŽINIO MALDA Bazilikos pal. Jurgio Matulaičio koplyčioje 12.00 ŠV. MIŠIOS 13.00 MALDA...
Dieve, geriausiasis Tėve, dėkoju Tau už palaimintąjį Jurgį Ketvirtoji atlaidų diena, liepos 10 d., trečiadienis. Šakių dekanato diena. Maldos už švietimo ir žiniasklaidos darbuotojus diena, kai bazilikoje buvo meldžiamasi už tikybos mokytojus, katechetus ir visus švietimo bei žiniasklaidos darbuotojus. Atvyko...
Liepos 6 d. Antroji atlaidų diena Bazilikoje sutampa su Lietuvos valstybės diena. Labai prasminga ir reikšminga diena; įspūdį dar sustiprino Lietuvos kariuomenės Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos logistikos bataliono kariūnų dalyvavimas Šv. Mišiose, garbės eisenoje įneštos vėliavos ir...
2020-09-10 Šiluvos Mergelės Marijos Gimimo atlaiduose dalyvavo Rumbonių Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija, Alytaus Švč. Mergelės Marijos Krikščionių pagalbos Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija, Alytaus Šv. Brunono Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija. Palaimintasis Jurgis Matulaitis sako: „Ačiū Tau, Viešpatie, už tai, ką...
Palaimintojo Jurgio Matulaičio Draugijos nariams: Sveikinimai Kristuje! Rašau jums t. Andrzej Pakuła MIC, Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo kunigų Marijonų vienuolijos generalinio vyresniojo, kuris šiuo metu atlieka vizitaciją Ruandoje, vardu. Mūsų kongregacija šiais metais švenčia savo ištakų 350-ies metų jubiliejų. 1670-aisiais...
...kad nei viena diena nepraeitų be maldos (PJM) Liepos 13 d., šeštadienis. Marijampolės dekanato diena, maldos už artimo meilės liudytojus diena. Į baziliką, tikra to žodžio prasme, suplūdę maldininkai meldėsi už „Carito“ narius, socialinius darbuotojus, savanorius ir visus tikėjimo bei artimo meilės liudytojus. Atvykusiųjų registracija...
TEMA   Toliau žvelgiame į gailestinguosius darbus kūnui. Šie darbai iš tikrųjų parodo, jog krikščionys nėra pavargę ar tingūs, laukdami galutinio susitikimo su Viešpačiu, bet kiekvieną dieną eina jo pasitikti, atpažindami jo veidą daugelio pagalbos prašančių žmonių veiduose. Šiandien sutelkime dėmesį...
Mes jau esame Dievo vaikai... Liepos 14 d., sekmadienis. Pagrindinė  iškilmių diena, kurioje  meldėmės už katalikiškas šeimas, už šeimas, įvaikinusias ar globojančias vaikus, turinčias ligų ir priklausomybių paveiktų narių. Palaimintąjį pagerbė grupės piligrimų iš Punsko, Vilniaus, Klaipėdos, Kauno  ir daugelio kitų...
Liepos 7 d. katalikiškų judėjimų ir bendruomenių diena. Bazilikoje kartu su marijampoliečiais meldėsi  už Maltos ordino, Kolpingo draugijos ir kitų tikinčiųjų draugijų, taip pat maldos grupių, bendruomenių ir judėjimų narius piligrimai ir Palaimintojo J.Matulaičio draugijos nariai iš Garliavos, Aleksoto...

Naudingos nuorodos