2023 27 rugsėjo, Trečiadienis
Kunigų Marijonų kongregacijos kanonizacijos bylų Generalinis Postulatorius, Marijonų kongregacijos generalinis vyresnysis t. Andrzej Pakula MIC, 2022 m. gruodžio 6 d. Dekretu paskyrė kunigą Vitalijų Kodį, Panevėžio vyskupijos kunigą, palaimintojo Jurgio Matulaičio kanonizacijos bylos Vicepostulatoriumi Lietuvoje neribotam laikui. Kun. Vitalijus Kodis...
2022-11-20 Rumbonys, pal. Jurgio Matulaičio draugija Jn 18, 33–37 „Tada Pilotas vėl įžengė į pretorijų ir, pasišaukęs Jėzų, pa­klausė: „Ar tu esi žydų karalius?“ Jėzus atsakė: „Ar nuo savęs šito klausi, ar kiti apie mane tau pasakė?“ Pilotas tarė:...
Liepos 17 d. Sekmadienis. Pagrindinė  iškilmių diena, kurioje meldėmės už katalikiškas šeimas, už šeimas, įvaikinusias ar globojančias vaikus, turinčius ligų ir priklausomybių paveiktus narius. Šv. Mišias celebravo  Apaštališkasis nuncijus  arkivyskupas dr. Petar Antun Rajič,  koncelebravo kardinolas Sigitas Tamkevičius, Kauno...
Šeštadienis. liepos 16 d. septintoji atlaidų diena. Marijampolės dekanato diena, artimo meilės liudytojų diena.Meldėmės už Caritas narius, socialinius darbuotojus, savanorius ir visus tikėjimo bei artimo meilės liudytojus. Tai Eucharistijos ir iškilmių Vigilijos diena. Kartu su palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos Kalvarijos,...
Liepos 15 d., penktadienis. Šeštoji atlaidų oktavos diena buvo skirta ligoniams, slaugytojams bei medikams. Aukodamas šv. Mišias Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila pasidžiaugė ir pasveikino piligrimus iš Vilkaviškio dekanato bei Gelgaudiškio, Druskininkų Ratnyčios, Kėdainių ir Kybartų parapijų bei aktyviai visų...
Liepos 13 d. Ketvirtoji atlaidų diena skirta Švietimo ir žiniasklaidos darbuotojams. Kartu su Šakių dekanato ir daugeliu piligrimų iš įvairių Lietuvos parapijų meldėmės už tikybos mokytojus, katechetus ir visus švietimo bei žiniasklaidos darbuotojus. Šv. Mišias celebravo vyskupas Rimantas Norvila,...
 Liepos 11 d., antroji atlaidų diena prasidėjo ankstokai – 9 val., kai į Baziliką pradėjo eiti piligrimai iš Varmijos arkivyskupijos (Olsztyn, Lenkija), kurių kunigai 10 val. aukojo Šv. Mišias. Tai ištikimi Viešpačiui piligrimai, nuo 1990 m. (kai tik tapo įmanoma)...
Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo bazilikoje prasidėjo palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio MIC paskelbimo palaimintuoju minėjimas ir atlaidai. Atlaidų išvakarėse liepos 9 d. Bazilikos klebonas Giedrius Bakūnas MIC aukojo Šv. Mišias Palaimintojo tėviškėje Lūginės koplyčioje. Buvo meldžiamasi už visus į atlaidus...

Naudingos nuorodos