Tema:  „Kas brangina tiesą, tas klauso mano balso“(Jn. 18,37)

Susikaupimo dieną pradėjom Šv. Mišiomis. Aukojo parapijos kleb. Valdas Simanaitis. Svečias  iš Marijampolės  ses. Viktorija Plečkaitytė (MVS)  analizavo Jėzaus kančios  apmąstymą pasitelkdama  Pal. Jurgio Matulaičio mintis ir žodžius iš Jo „Užrašų“.

Rekolekcijose dalyvavo parapijiečiai iš Šv. Angelų Sargų bažnyčios, iš Švč. Mergelės  Marijos  Krikščionių pagalbos (Vidzgirio) parapijos  ir iš Rumbonių parapijos Pal. Jurgio Matulaičio draugija. Klausytojų buvo  apie 80 žmonių. Vienuolė analizavo apaštalo Judo vaidmenį Jėzaus išdavime ir ciesoriaus  Piloto vedamą teismo procesą. Pamažu ses. Viktorija įtraukė klausytojus pabuvoti Judo ir ciesoriaus Piloto vaidmeny, kai šis teisėjas , baimės ir abejonių  vedamas, nematydamas jokios Jėzaus  kaltės. nuteisė mirčiai nekaltą  žmogų. Adoracijos valandą  pasiūlymo  kiekvienam  Judu ir Pilotu.  Pagalvoti, kaip aš pasielgčiau panašiu atveju?

Susikaupimo dieną pabaigėme pagarbinę Gyvąjį Dievą Esantį Švč. Sakramente.

Dėkojame Dievui, Švč. Trejybei , Pal. Jurgiui, ir svečiui  iš Marijampolės  ses. Viktorijai,
kleb. V. Simanaičiui ir visiems  dalyvavusiems už prasmingai praleistą dieną.

Pabaigti dieną susirinkom suneštinėmis vaišėms parapijos salėje.

Parengė  Pal. Jurgio Matulaičio draugijos pirmininkė M. Matonienė