Spalio 4 dieną įvyko PJMD Garliavos Švč. Trejybės skyriaus narių susitikimas. Dalyvavo 21 – beveik visi aktyvūs skyriaus Matulaitiečiai.

 


Po skyriaus susitikimo, kaip visada, visi susirinkusieji ėjo į bažnyčią. Švč. M. Marijos koplyčioje kalbėjo Rožinį, o po to atnaujino PJMD nario pasižadėjimą ir dalyvavo šv. Mišiose.
Kiekvieną spalio mėnesio trečiadienį vakarais bažnyčioje Matulaitiečiai gausiai rinkosi kalbėti Rožinį.
Regina Žukauskienė,
Garliavos skyriaus vadovė