Aleksoto šv. Kazimiero parapijos

Skyrius įkurtas 2017 metais. Šiuo metu jame yra 10 narių.

Skyriaus tradicijos

PJMD skyriaus narių susitikimai vyksta pirmąjį mėnesio ketvirtadienį parapijos bažnyčioje. Pradžioje meldžiamasi rožinio malda. 18 val. skyriaus narių intencijomis aukojamos šv. Mišios. Po jų vyksta Švč. Sakramento adoracija. Galiausiai susirinkime skaitomi pasirinkti tekstai, vyksta pasidalijimai.

Veikla

PJMD skyriaus nariai aktyviai veikia Aleksoto Šv. Kazimiero parapijoje: patarnauja šv. Mišioms, skaito skaitinius, gieda bažnyčios chore. Be to, nuo pat skyriaus įkūrimo jie remia parapijos Caritas vykdomą „Vaikų ir jaunimo globos bei ugdymo programą“ – parūpiną lėšų kassavaitiniam vaikų maitinimui karštu maistu, žiemos metu – senosios klebonijos, kurioje vyksta programos veikla, šildymui, programos reikmėms naudojamo autobuso priežiūrai ir remontui.

Atsakingas asmuo

Zenius Mištautas, tel. 861131581.

Jaunimo programa

Aleksoto šv. Kazimiero skyriaus naujienos