Alytaus Šv. Brunono Kverfurtiečio

Alytaus šv. BrunonoPal. Jurgio Matulaičio Alytaus Šv. Brunono Kverfurtiečio parapijos skyrius įsteigtas 2011.11.04. Šiuo metu skyrije yra 11 narių.

Lankomės bendruose susitikimuose ir konferencijose, kviečiame pas save svečius – lektorius, asmeniškai lankome ligonius. Marija Matonienė yra Lietuvos Raudonojo kryžiaus narė – savanorė.

LIUDIJIMAI

Dovanoja maldos bendrystę su kitomis narėmis, dalinamės apie patirtas malones dvasiniame gyvenime. Dėkojome Dievui už broliui ir jo šeimai suteiktas malones fizinei ir dvasinei sveikatai sustiprinti (buvo diagnozuota onkologinė liga).

KADA IR KUR VYKSTA SKYRIAUS SUSITIKIMAI
Parapijos salėje, kiekvieno mėnesio 1-mą trečiadienį – 16.00 val.

ATSAKINGO ASMENS KONTAKTAI
Marija Matonienė tel.867834227. e.p. [email protected]