Gelgaudiškio Šv. Kryžiaus Išaukštinimo parapijos

Gelgaudiškio Šv. Kryžiaus IšaukštinimoPal. Jurgio Matulaičio Gelgaudiškio Šv. Kryžiaus Išaukštinimo parapijos skyrius įkurtas 2009-02-16. Jame šiuo metu yra 31 narys.

Veikla: piligrimystė, konferencijos, rekolekcijos.

LIUDIJIMAI
Aš, Janina Bakševičienė, liudiju, kad Palaimintajam Jurgiui Matulaičiui užtariant pasitaisė mano regėjimas. Vieno Jurgio Matulaičio draugijos užsiėmimo metu bažnyčioje palikau akinius. Dėl toliaregystės man jų reikėjo skaitymui. Akinių bažnyčioje neradau, tačiau pastebėjau, kad mano regėjimas labai pagerėjo ir akinių skaitymui šiuo metu man nebereikia. Ar tai ne stebuklas?”.

KADA IR KUR VYKSTA SKYRIAUS SUSITIKIMAI?
Užsiėmimai vyksta bažnyčioje, žiemos metu – privačiuose butuose.

ATSAKINGO ASMENS KONTAKTAI
Janina Bakševičienė
Tel Nr. 863007582
el. paštas [email protected]