Šventežerio Švč. Mergelės Marijos gimimo parapijos

Pal. Jurgio Matulaičio draugijos Šventežerio Švč. Mergelės Marijos gimimo skyrius įkurtas 2008 m. Veikė iki 2019 m.

Šventežerio Švč. Mergelės Marijos gimimo skyriaus naujienos