Šventežerio Švč. Mergelės Marijos gimimo

Šventežerio Švč. Mergelės Marijos gimimoPal. Jurgio Matulaičio draugijos Šventežerio Švč. Mergelės Marijos gimimo skyrius įkurtas 2008 m. Skyriuje yra apie 20 narių, kurių lankomumas labai įvairus ir priklauso nuo žmonių galimybių.

KADA IR KUR VYKSTA SKYRIAUS SUSITIKIMAI?
Susitikimai vyksta parapijos salėje, kartą per mėnesį ir data yra numatoma kiekvieno susitikimo metu vis kita, kad tiktų daugeliui matulaitiečių, kad galėtų kuo daugiau jame dalyvauti. Susitikimai būna po sumos Šv. Mišių.

ATSAKINGO ASMENS KONTAKTAI
Jacinta Goberienė
[email protected] 861883712

Šventežerio Švč. Mergelės Marijos gimimo skyriaus naujienos