Daugų Dievo Apvaizdos

daugų parapija

Daugų Dievo Apvaizdos Pal. Jurgio Matulaičio skyrius įkurtas 2012 06 17. Skyrius turi 6 narius. Dar yra dvi ligonės, kurios meldžiasi namuose.

SKYRIAUS TRADICIJOS
Visos mūsų narės yra aktyvios. Vienos pastoviai lanko ligonius. Visos įsipareigojusios Rožinio maldai. Aišku, mes kasdien meldžiamės už ligonius. Vykstame į piligrimines keliones. Mes stengiamės kasdienybėje, savo aplinkoje nugalėti blogį gerumu.

LIUDIJIMAI
Esu dėkinga, kad užtariant pal. Jurgiui Matulaičiui, mano vyras, po stuburo operacijos gali vaikščioti ir dirbti.

ATSAKINGO ASMENS KONTAKTAI
Danguolytė Juonienė, tel: 8 610 36307. El.paštas: [email protected]