Marijampolės Šv. Vincento Pauliečio parapijos

Marijampolës Šv. Vincento Pauliečio bažnyčia
Marijampolës Šv. Vincento Pauliečio bažnyčia

Pal. J. Matulaičio draugijos Marijampolės Šv. Vincento Pauliečio parapijos skyrius susikūrė 2015-02-22.
Įkūrimo iniciatorius parapijos klebonas Juozapas Pečiukonis. Šiuo metu skyriuje yra 18 žmonių, iš kurių 3 vyrai ir 15 moterų. Jie visi atėjo su didele pagarba ir pamaldumu palaimintajam Jurgiui Matulaičiui, kai kurie iš jų, dar nebūdami draugijos nariais, praktikavo nuolatinę maldą į palaimintąjį.

TRADICIJOS
Be susirinkimų turime tradiciją dalyvauti visų parapijoje vykstančių atlaidų bei Šv.Velykų procesijose.

KADA IR KUR VYKSTA SKYRIAUS SUSITIKIMAI?
Į susitikimus renkamės paskutinį mėnesio sekmadienį po Sumos Šv. Mišių parapijos namuose.

ATSAKINGO ASMENS KONTAKTAI

Laima Kuzmienė
861462621; [email protected].