Šakių šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje birželio 1 dieną vyko palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos susirinkimas, naujos tarybos rinkimai ir naujų nario pažymėjimų įteikimas bei konferencija Tikėjimo metuose pagilinti kiekvienam savo tikėjimą, kurią vedė sesuo Ignė Marijošiūtė MVS (Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserys) iš JAV, trumpam atvykusi į Lietuvą.

_sakiskis_lt_1727_midiŠakių palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos pirmininkė Danutė Grimalauskienė tarė šiltą pasveikinimo žodį, o gausiai susirinkę žmonės jaudinosi žinodami, jog bus įteiktas atnaujintas nario pažymėjimas – jaudulys buvo lyg iš naujo stojant į Draugiją.

Ses. Ignė kantriai kvietė kiekvieną asmeniškai ir įteikė pažymėjimą paspausdama ranką, nors jų buvo tikrai nemažai – virš 120 narių.

_sakiskis_lt_1729_midiRožinio maldai prie išstatyto Švč. Sakramento vadovavo Danutė Stanaitienė, Marijos Legiono vicepirmininkė. Viešnia iš JAV aktyviai dalyvavo šv. Mišiose, o tuomet, kai kunigas palaimino, pradėjo nuostabiai gilų ir nuoširdų atviravimą.

Pirmiausiai paskatino kuo drąsiau visus kartu sugiedoti giesmę „Tavo veido, Viešpatie, aš ieškau“. „Tu pašauki mane… Tavo žodžio aš klausysiu…“ – jautriai lietė širdis giesmės žodžiai.

Ses. Ignė šiuolaikiškai perteikė informaciją, ji taip gyvai ir energingai pristatė pal. Jurgio Matulaičio gyvenimo istoriją, lyg jis pats būtų čia pat, su mumis kartu. Gretino popiežių mintis su pal. Jurgio mintimis.

„Pranciškus, Jonas Paulius II, Benediktas XVI ir pal. J.Matulaitis gyveno ta pačia mintimi, šių žmonių mintys visuomet buvo bendros, bendros idėjos“ – pastebėjo Marijošiūtė. „Eiti pas vargšus, pelnyti jų meilę, pasitikėjimą ir vargšų rate daryti gerus darbus“.

Juokaudama sesuo prisiminė: „Man labiausiai patinka, kaip dabartinis popiežius Pranciškus pabrėžia savo senelės žodžius „įkapės be kišenių““ – daryk gerus darbus veltui, nes nieko iš žemės nepasiimsi…“.

Ji turi savyje paprastumą, šiuolaikišką entuziazmą, patraukiantį kiekvieną klausytoją. Paliko gilų įspūdį s. Ignės pasakyti žodžiai.

Tikėjimo metams parašytas popiežiaus Benedikto XVI laiškas „Porta Fidei –Tikėjimo vartai“. Popiežius labai samoningai perėmė Tikėjimo metų simbolį, kadangi Apreiškimo knygoje aiškiai parašyta – Jėzus beldžiasi, o mes turime atidaryti iš vidaus. Tad mes patys turime atverti savo vidines duris! Juk tai, kaip Pranciškus pasielgė išrinkimo dieną, pribloškė ne vieną: išėjęs aikštėn, kur jo laukė minios žmonių, kukliai tarė: „Labas vakaras“. Ir kai visi nedrąsiai ištaria atsakymą, suglumę dėl tokio paprastumo, Pranciškus nedelsdamas nuoširdžiai ir žmogiškai ištaria:

„Prašau, melskitės už mane“. Žmonės liko sužavėti tokio paprasto natūralumo ir kai tūkstantinė minia kartu sukalbėjo maldą „Tėve mūsų“, tuomet visi puikiai suprato, kad Šventoji Dvasia pasirinko tikrai vertą pasekėją.

Tarp krikščionių paplito praktinis ateizmas ir Benediktas XVI labai aiškiai tai įvardija: „kai žmogus ne tiek neigia tikėjimo tiesas, kiek jas laiko nereikalingomis“. Dievas yra, bet jo įsakymai yra nepatogūs naudoti,  todėl gyvensim taip, kaip patogu. „Man reikia patogaus gyvenimo ir patogaus tikėjimo“ – pabrėžė praktinio ateizmo esmę ses. Marijošiūtė demonstruodama skaidres, kuriose snaudė tigriukas.

Netgi krikščionys pradeda nebesielgti krikščioniškai, kadangi tai nepatogu. Auginame naują žmonių kartą, kuri tikės Dievu tiek, kiek jiems tai patogu ir tai yra pavojingas, žaibišku greičiu plintantis iš Amerikos praktinis ateizmas.

Apaštališkas uolumas yra ženklas, kad trokštame mylėti taip, kaip moko Jėzus. Sesuo pateikė daug pavyzdžių iš Matulaičio gyvenimo, koks jis buvęs uolus Kristaus mokinys, kaip net ligoje atkakliai laikėsi savo pasirinkimo ir Dievą laikė viduriu viso savo gyvenimo, belieka tik mokytis iš tokių žmonių, kurie ne tik patys ėjo į šviesą, bet ir vedė kitus.

“ML“  Jūratė
Kunigo Armino Lukoševičiaus nuotraukos.

Daugiau skaitykite: http://www.sakiskis.lt/naujienos/miestieciai/konferencija-sakiuose-pal.-jurgis-kviecia-apsispresti-uz-tikraji-tikejima-4451/