Palaimintojo JURGIO MATULAIČIO MIC minėjimas ir atlaidai

MARIJAMPOLĖS ŠVENTOJO ARKANGELO MYKOLO BAZILIKOJE
2018 m. liepos 8–15 d.

P R O G R A M A

Liepos 8 d., sekmadienis
PADĖKOS UŽ PATIRTAS MALONES IR ŠEIMŲ DIENA

Dėkojame už palaimintojo Jurgio Matulaičio užtarimu patirtas malones ir meldžiamės už šeimas

12.00 val. – šv. Mišios Bazilikoje
13.00 val. – naujų votų sudėjimas prie pal. Jurgio Matulaičio altoriaus, liudijimai apie Palaimintojo užtarimu gautas malones
13.30 val. – agapė Marijonų vienuolyno sode
15.00 val. – malda pal. Jurgio Matulaičio tėviškėje Lūginėje

 

Liepos 9 d., pirmadienis. SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ IR SAVANORIŲ DIENA

Meldžiamės už Caritas, Maltos ordino, Kolpingo draugijos narius ir visus socialinius darbuotojus bei savanorius

11.00 val. – katechezė Bazilikoje
11.30 val. – šv. Rožinio malda Bazilikos pal. Jurgio Matulaičio koplyčioje
12.00 val. – šv. Mišios
13.00 val. – agapė Marijonų vienuolyno sode
13.45 val. – pasivedimo pal. Jurgiui Matulaičiui pamaldos Bazilikos pal. Jurgio Matulaičio koplyčioje
15.00 val. – malda pal. Jurgio Matulaičio tėviškėje Lūginėje

(Liepos 10–13 d. tvarkaraštis toks pat, kaip liepos 9 d.)

Liepos 10 d., antradienis. VISUOMENĖS GĖRIUI TARNAUJANČIŲJŲ DIENA

Meldžiamės už Krašto apsaugos, teisėsaugos, Priešgaisrinės gelbėjimo ir visų bendro gėrio tarnybų darbuotojus

Liepos 11 d., trečiadienis. ŠVIETIMO IR ŽINIASKLAIDOS DARBUOTOJŲ DIENA

Meldžiamės už tikybos mokytojus, katechetus ir visus švietimo bei žiniasklaidos darbuotojus

Liepos 12 d., ketvirtadienis. KUNIGŲ IR PAŠVĘSTŲJŲ DIENA

Meldžiamės už vyskupus, kunigus, diakonus, seminaristus, vienuolius ir vienuoles bei pasauliečių institutų narius

Liepos 13 d., penktadienis. LIGONIŲ, SLAUGYTOJŲ IR MEDIKŲ DIENA

Meldžiamės už ligonius ir neįgaliuosius, gydytojus ir visus ligoniais besirūpinančius.

Kenčiantiems nuo priklausomybių ir jų šeimų nariams

 

18.00 val. – šv. Mišios už kenčiančius nuo priklausomybių ir jų šeimos narius

19.00 val. – išgydymo pamaldos

Liepos 14 d., šeštadienis. KATALIKIŠKŲ JUDĖJIMŲ BEI BENDRUOMENIŲ DIENA

Meldžiamės už maldos grupių, tikinčiųjų draugijų, bendruomenių ir judėjimų narius

 

11.00 val. – katechezė Bazilikoje
11.30 val. – šv. Rožinio malda Bazilikos pal. Jurgio Matulaičio koplyčioje
12.00 val. – šv. Mišios
13.00 val. – agapė  Marijonų vienuolyno sode
13.45 val. – pasivedimo pal. Jurgiui Matulaičiui pamaldos Bazilikos pal. Jurgio Matulaičio koplyčioje
15.00 val. – malda pal. Jurgio Matulaičio tėviškėje Lūginėje

IŠKILMIŲ VIGILIJA:

20.00 val. – šv. Mišios Bazilikos pal. Jurgio Matulaičio koplyčioje

21.00 val. – Švč. Sakramento adoracija, šlovinimas, užtarimo malda

22.00 val. – Žiburių procesija

 

liepos 15 d., sekmadienis. PAGRINDINĖ IŠKILMIŲ DIENA – LIETUVOS JUBILIEJAUS

Meldžiame pal. Jurgio Matulaičio užtarimo tėvynei Lietuvai

11.00 val. – katechezė Bazilikoje

11.30 val. – šv. Rožinio malda Bazilikos pal. Jurgio Matulaičio koplyčioje
12.00 val. – šv. Mišios kartu su vyskupais
13.30 val. – agapė  Marijonų vienuolyno sode
14.00 val. – koncertas Marijonų vienuolyno sode
15.00 val. – malda pal. Jurgio Matulaičio tėviškėje Lūginėje

 

Sekmadieniais:

  • Ryto šv. Mišios Bazilikoje: liepos 8 d. – 8.00, 9.30 ir 11.00 val.; liepos 15 d. – 8.00 ir 9.30 val.

Visomis atlaidų dienomis:

  • Vakaro šv. Mišios Bazilikoje 18.00 val.
  • Koplyčia Pal. Jurgio tėviškėje Lūginės kaime atvira maldininkams nuo  10.00 iki 18.00 val.
  • Palaimintojo Jurgio Matulaičio muziejus Marijonų vienuolyne lankytojų laukia nuo 10.00 iki 17.00 val.