Liepos 11 d., antroji atlaidų diena prasidėjo ankstokai – 9 val., kai į Baziliką pradėjo eiti piligrimai iš Varmijos arkivyskupijos (Olsztyn, Lenkija), kurių kunigai 10 val. aukojo Šv. Mišias. Tai ištikimi Viešpačiui piligrimai, nuo 1990 m. (kai tik tapo įmanoma) pėsčiomis keliaujantys į Vilniaus Aušros Vartų šventovę ir nueinantys per 200 km. Pasimeldę Šv. Mišiose bei prie Palaimintojo relikvijų piligrimai išvyko. Dieve, laimink ir globok juos, priimk ir išpildyk jų maldavimus palaimintajam Jurgiui užtariant.

 

Pal. Jurgio Matulaičio antroji atlaidų diena

 

Po piligrimų melstis už teisėsaugos, Krašto apsaugos, Priešgaisrinės gelbėjimo ir visų bendro gėrio tarnybų darbuotojus rinkosi marijampoliečiai ir Alytaus dekanato tikintieji. Šv. Rožinį meldėsi diakonas, Marijonų gimnazijos direktorius Saulius Andriuška ir tikintieji iš Alytaus. Katechezę bei homiliją skelbė Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų kapelionas plk. ltn. Remigijus Butkevičius.

 

Pal. Jurgio Matulaičio antroji atlaidų diena

 

Primindamas, kad ši liepos mėn. diena yra šv. Benedikto, Europos globėjo diena, pasveikino piligrimus ir pakartojo palaimintojo šūkį, kviesdamas visus nugalėti pikta gerumu. Nors kovoti su blogiu nėra lengva, nes jis labai didelis ir toks buvo visada. Šiandieninė tarptautinė situacija priverčia kiekvieną mūsų pasitikrinti tikėjimą, pervertinti įsitikinimus. Karas Ukrainoje daug kam, ypač jauniems žmonėms, buvo nesuprantamas, nepriimtinas. Blogis neturi logikos, jis destruktyvus, griaunantis, prieštaraujantis gyvenimui. Kunigas pabrėžė, kad Kristus nebuvo pacifistas, bet jis turėjo kitą būdą, blogio akivaizdoje niekada netylėjo, griežtai pasipriešindavo. Jis turi kitokį gyvenimo būdą, kurį siūlo ir mums. Nors daugeliui atrodo, kad Kristus nugalėtas mirė ant kryžiaus, bet Jo „pralaimėjimas“ yra didžiausias laimėjimas. Turime suprasti, kad negalima daryti savo teisingumo, savo teismo, nors ir labai norisi pakeisti pasaulį. Ypatingas ginklas yra malda, ypač iš visos širdies, nors ir neatrodo, bet Dievas karaliauja pasaulyje. Prisiminkime šv. Paulių: Man Kristus yra viskas…Laiminkite savo persekiotojus…Nugalėk pikta gerumu… Nuolankumas, ištvermė, susitvardymas, kantrybė yra tie būdai, kurie padėtų keisti pasaulį. Todėl šiandien net iš aukštų pareigūnų girdimi raginimai ir kvietimai kariauti, keršyti yra velnio gundymas, tai ne Kristaus logika. Mes pamirštame, kad turime dažniau ir daugiau melstis; šiandien už visus tarnaujančius Bendrajam gėriui; kariai turi būti jėga stabdanti priešą, bet ne puolanti. Jie viską turi padaryti dėl savo tėvų, šeimų, Tėvynės. Baigdamas kunigas Remigijus palinkėjo: Dievas telaimina kiekvieną iš jūsų! Tik mes kartu sukursime laimingą savo šalį!

 

Pal. Jurgio Matulaičio antroji atlaidų diena

Šv. Mišias celebravo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, koncelebravo 15 kunigų iš Alytaus ir Marijampolės dekanatų. Giedojo Kauno Arkikatedros bazilikos choras. Pagrindinės homilijos mintys: Šv. Petras stačiokiškai ir pragmatiškai klausia Jėzaus, ką jie gaus mainais, nes viską paliko dėl Jo. Iškyla turto ir turtingumo klausimas, nes žydams turtas yra Dievo palankumo ir gerovės ženklas. Kristus patikina, kad jie jau turi, kad jų turtas yra bičiulystė ir draugystė.

 

Pal. Jurgio Matulaičio antroji atlaidų diena

Prisiminta šv. Benedikto mintis, kad mylėti reikia visus žmones ir kad Palaimintasis intensyviai stengėsi gyventi pagal Dievo logiką. Išvada: šventieji mums padeda pasitikrinti savo kelią. Jėzus kalba apie Jo pirmumą mūsų gyvenime; žydų kontekste – Jėzus turi būti pirmas. Todėl turime palikti viską, ateiti pas Jėzų tuščiomis rankomis ir širdimi. Mūsų vidinėje sumaištyje Dievui dažnai nebūna vietos, Jis negali įsiterpti į mūsų gyvenimus. Atsakydami į šv. Petro klausimą pasiskaičiuokime, kiek Dievo dovanų jau esame gavę!

 

Pal. Jurgio Matulaičio antroji atlaidų diena

Po Šv. Mišių suklupome Palaimintojo koplyčioje, pasimeldę dar nenorėjome skirstytis, bendravome agapėje, sugrįžome prie Palaimintojo relikvijų dalyvauti pasivedimo pamaldose. Kaip ir kiekvieną dieną, pal. Jurgio Matulaičio tėviškėje Lūginėje 15 val. bus kalbama Gailestingumo vainikėlio malda.

Pal. Jurgio Matulaičio antroji atlaidų diena

Rytoj, liepos 12 d., Katalikiškų judėjimų ir bendruomenių dieną, melsimės už tikinčiųjų draugijų, taip pat maldos grupių, bendruomenių ir judėjimų narius.
Melsimės kartu su Aleksoto ir Prienų dekanatų tikinčiaisiais.

Vida Mickuvienė, palaimintojo J. Matulaičio draugijos
Marijampolės skyriaus vadovė
Nuotraukos Tomo Vitkausko,- daugiau nuotraukų: FB