Sausio 27 d. Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo bazilikoje įvyko Palaimintojo jubiliejui skirta iškilmė – mirties ir gimimo dangui 95-ųjų metinių paminėjimas,-  Šv. Mišios dalyvaujant palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos (toliau Draugija) nariams, atvykusiems iš daugumos skyrių.

Katechezę  pal. Jurgis Matulaitis ir Bažnyčios sinodiškumas: „Kad tik kuo

nors prisidėjus prie Bažnyčios labo“ (Pal. J. Matulaitis, „Užrašai“) skelbė monsinjoras teol. lic. Žydrūnas Vabuolas. Buvo prisiminta sinodinio kelio pradžia 2021 m. lapkričio mėnesį ir apžvelgta visa jo (kelio) istorija nuo pradžios per beveik 20 įvairių vyskupų sinodų, svarstytų įvairių temų. Išplėtota Bažnyčios ir tikinčiųjų bendrakeleivystės, keliavimo kartu esmė, keliavimo su Kristumi drauge, nes antraip keliaujanti bendruomenė prarastų kelionės tikslą. Palaimintasis, remiantis Jo citatomis ir mintimis, atskleidžiamas kaip tikras Dievo, Bažnyčios didysis tarnas, kurio širdies erdvėje sutilpo kiekvienas žmogus. Jo (Palaimintojo) pavyzdys šiandien yra ypač aktualus, kai būtina vienas kitą kantriai pakęsti, mylėti, po to telkti ir įtraukti į Bažnyčios veiklą vis didesnius žmonių būrius. Taip vykdoma pagrindinė keliaujančios Bažnyčios misija, nes jei Bažnyčia nekeliauja, ji tampa sena bendrija; turime pagal Palaimintąjį „Dievo visur ieškoti…prie Jo kilti“, nes tik taip Bažnyčia ir jos bendrakeleiviai pasieks vis didesnę vienybę su Kristumi. Kunigas Žydrūnas palinkėjo tikintiesiems sėkmės einant sinodo keliu Palaimintajam užtariant.

Šv. Rožinį Palaimintojo koplyčioje meldėsi Vilnius, Rumbonių, Kazlų Rūdos, Garliavos, Ratnyčios, Leipalingio, Lazdijų, Marijampolės ir kitų Draugijos skyrių atstovai.

Šv. Mišių auka prasidėjo palaimintojo Jurgio Matulaičio litanijos giedojimu ir iškilminga liturgijos dalyvių procesija į bažnyčią. Iškilmę visų susirinkusiųjų pasveikinimu pradėjo  Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, o Šv. Mišių aukai vadovauti pakvietė Telšių vyskupą Algirdą Jurevičių. Kartu meldėsi dar septyni vyskupai ir būrys kunigų iš įvairių vyskupijų. Homiliją sakė Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM. Šiltai ir nuoširdžiai skambėjo vyskupo žodžiai, kad į šią Baziliką sugrįžtame, kaip į Tėvo namus. Pakvietė visus tikinčiuosius dar karščiau melstis, kad Palaimintasis būtų paskelbtas šventuoju, nes to reikia ne jam, nes jis jau turi savo vietą pas Dievą, bet to reikia mums, gyviesiems.  Pažymėdamas Palaimintojo reikšmingumą šiandien vyskupas priminė svarbiausius jo gyvenimo faktus ir apibendrino, kaip mes turėtume elgtis, gyventi ir, pagal Palaimintąjį,  eiti tikėjimo keliu tokiu prieštaringu laiku: 1) išmokti vienas kitą pakęsti; 2) būtina tarpusavio pagarba;  3) visa apimanti abipusė meilė. Tai tarsi Tėvo Jurgio nuoroda, kad artimo meilė prasideda pirmiausiai gerbiant vienas kitą, atleidžiant vienas kitam, priimant vienas kitą – apibendrino vyskupas Linas Vodopjanovas OFM.

Šventinė liturgija buvo baigta bendroje maldoje koplyčioje prie Palaimintojo relikvijų, meldžiant Dievo malonės, kad arkivyskupas Jurgis Matulaitis kuo greičiau būtų apvainikuotas šventųjų garbe.

Norintieji Draugijos skyrių atstovai dar bendravo kuklioje agapėje parapijos salėje.

Iškilmių diena baigėsi. Palaimintasis arkivyskupe Jurgi, melski už mus!

Vida Mickuvienė, Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo skyriaus vadovė

Nuotraukos Tomo Vitkauso ir teksto autorės