2022 m. sausio 27 d., ketvirtadienis
MARIJAMPOLĖS ŠV. ARKANGELO MYKOLO BAZILIKA

PROGRAMA

11.00 KATECHEZĖ
Tema: Pal. Jurgis Matulaitis ir Bažnyčios sinodiškumas:
„Kad tik kuo nors prisidėjus prie Bažnyčios labo“ (Pal. J. Matulaitis, „Užrašai“)
11.30 ŠV. ROŽINIO MALDA Bazilikos pal. Jurgio Matulaičio koplyčioje
12.00 ŠV. MIŠIOS
13.00 MALDA PRIE PAL. JURGIO MATULAIČIO RELIKVIJŲ