Trumpai pažvelgėme į palaimintojo Jurgio dienoraštį. Bet ir to užtenka, kad suprastume jo meilę Dievui ir žmogui, jo begalinį pasitikėjimą Viešpačiu visada ir visomis aplinkybėmis. Palaimintasis Jurgis Matulaitis  išgirdo ir suprato Kristaus žodžius: „Imkite mano jungą ir sekite manimi. Mano jungas švelnus, mano našta lengva.“

2022m. kovo 13 d., sekmadienį , Alytaus ŠvčMergelės Marijos Krikščionių pagalbos bažnyčioje  vyko Pal. Jurgio Matulaičio Draugijos  narių pasižadėjimų atnaujinimas. Draugijos nariai Šv. Mišių metu skaitė Šv. Raštą, taip pat buvo nešamos atnašos.  Kančios procesijoje nešėme žvakes.

Dėkojame mūsų gerb. klebonui. Renaldui Janušauskui prisidėjusiam prie šventės organizavimo.  Taip pat dėkojame zakristijonui Dainiui už lankstinukų  išdalinimą žmonėms.

Kviečiame prisijungti prie Draugijos veiklos visus, norinčius tobulinti savo gyvenimą.

Palaimintojo Jurgio Matulaičio šūkis: BLOGĮ NUGALĖK GERUMU.

Parengė O. Puhoreva