Buvimas Dievo artumoje Palaimintajam užtariant duoda daug vaisių – tai jau daugiau nei 10 metų patiria Draugijos nariai dalyvaudami Tėvui Jurgiui skirtose konferencijose, kasmėnesinėse 12-os dienos šv. Mišiose bei svarbiausiame dvasiniame susitelkime – didžiojoje atlaidų savaitėje liepos mėnesio pradžioje.  Šiais metais jie vyko liepos 7-14 dienomis. Tradiciškai Draugijos skyriai dalyvauja su savo dekanatais visos dienos renginiuose ir yra atsakingi už Rožinio maldą, Skaitinių ir bendruomenės maldos skaitymą, atnašas ir pasidalijimą vaišėmis agapės metu. Be tradicinių pareigų kiekvieną atlaidų dieną pirmąjį sekmadienį po šv. Mišių bazilikoje prie pal. Jurgio altoriaus buvo sudėtos ir pašventintos 5 naujos votos prie Palaimintojo altoriaus, padėkos ženklas už patirtas malones, iš kurių 2 buvo Punsko ir  Marijampolės bazilikos PJM draugijos skyrių.

Liepos 8 d., pirmadienį,  į baziliką gausiai atvyko Alytaus, Rumbonių, Santaikos skyrių nariai, antradienį Garliavos, Kauno Matulaičio, Aleksoto, trečiadienį Šakių, Gelgaudiškio, ketvirtadienį Lazdijų, Leipalingio, Šventežerio, penktadienį Druskininkų Ratnyčios, Panaros, šeštadienį Marijampolės, Kazlų Rūda, Kalvarijos, sekmadienį Punsko, Daugų, Kiauklių, Vilniaus Matulaičio. Draugijos nariai jaučiasi pakylėti ir dėkingi Viešpačiui už visas malones, gautas Palaimintajam užtariant. Atlaidų metu dar kartą patyrėme  maldos, tikėjimo ir pasitikėjimo galią mūsų gyvenimuose, o bendruomenės maldose išsakyti maldavimai skatina visus  siekti šventumo, sąžiningo darbų bei pareigų atlikimo atsiliepiant į Palaimintojo kvietimą būti Dievo vaikais ir aktyviais Bažnyčios nariais. Tomo Vitkausko nuotraukose matome kai kurias užfiksuotas atlaidų akimirkas.

Vida Mickuvienė, palaimintojo J. Matulaičio draugijos

Marijampolės skyriaus vadovė