PALAIMINTOJO JURGIO MATULAIČIO MIRTIES –
GIMIMO DANGUI – DIENA,
LITURGINIS MINĖJIMAS

PALAIMINTOJO JURGIO MATULAIČIO DRAUGIJOS
VI KONFERENCIJA
2013 m. sausio 27 d., sekmadienis

MARIJAMPOLĖ

PROGRAMA

10.00 Registracija (Marijampolės dramos teatre, P. Armino g. 2)

10.15 Sveikinimo žodžiai

10.30 Katechezė Tikėjimo metams
Apaštališkasis Nuncijus J.E. arkiv. Luigi Bonazzi

11.15 Pertraukėlė

11.30 Maldos pusvalandis Pal. J. Matulaičio koplyčioje
Šv. Arkangelo Mykolo bazilikoje

12.00 Šv. Mišios Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo bazilikoje

13.30 Agapė – susitikimas Marijampolės dramos teatre

14.15 „Viešpatie! tikiu į visa tai, ką esi apreiškęs“.
– Gyventi tikėjimu. PJMD kasdiena ir šventės
– Tikėti gyvenimu. Liudijimai: br. Giedrius Bakūnas MIC, PJMD nariai
– TIKĖJIMO IŠPAŽINIMAS

15.00 Meninė programa

15.30 Siuntimo žodis ir baigiamoji malda