P R O G R A M A

Liepos 10 d., šeštadienis
ATLAIDŲ IŠVAKARĖS

Meldžiamės už visus į atlaidus atvyksiančius piligrimus, taip pat už visus, atlaiduose tarnaujančius

18.00 val. – šv. Mišios Pal. Jurgio Matulaičio tėviškėje Lūginėje

Liepos 11 d., sekmadienis
ŠEIMŲ SEKMADIENIS

Meldžiamės už katalikiškas šeimas, už šeimas, įvaikinusias ar globojančias vaikus, turinčias ligų ir priklausomybių paveiktus narius

11.00 val. – šv. Rožinio malda Bazilikos pal. Jurgio Matulaičio koplyčioje
11.40 val. – katechezė Bazilikoje
12.00 val. – šv. Mišios Bazilikoje
13.00 val. – agapė Marijonų vienuolyno sode
13.45 val. – pasivedimo pal. Jurgiui Matulaičiui pamaldos Bazilikos pal. Jurgio Matulaičio koplyčioje
15.00 val. – malda pal. Jurgio Matulaičio tėviškėje Lūginėje

Liepos 12 d., pirmadienis.
PADĖKOS DIEVUI UŽ MALONES DIENA

Dėkojame už palaimintojo Jurgio Matulaičio užtarimu patirtas malones.

(Liepos 12–16 d. tvarkaraštis toks pat, kaip liepos 11 d.)

Liepos 13 d., antradienis.
KATALIKIŠKŲ JUDĖJIMŲ BEI BENDRUOMENIŲ DIENA

Meldžiamės už tikinčiųjų draugijų, taip pat maldos grupių, bendruomenių ir judėjimų narius.

Liepos 14 d., trečiadienis.
BENDRAJAM GĖRIUI TARNAUJANČIŲJŲ DIENA

Meldžiamės už švietimo bei žiniasklaidos darbuotojus, socialinius darbuotojus ir savanorius, Krašto apsaugos, teisėsaugos, Priešgaisrinės gelbėjimo ir kitų bendro gėrio tarnybų darbuotojus

Liepos 15 d., ketvirtadienis.
KUNIGŲ IR PAŠVĘSTŲJŲ DIENA

Meldžiamės už vyskupus, kunigus, diakonus, seminaristus, vienuolius ir vienuoles bei pasauliečių institutų narius

Liepos 16 d., penktadienis.
MEDIKŲ, SLAUGYTOJŲ IR LIGONIŲ DIENA

Meldžiamės už medikus ir slaugytojus, už ligonius ir neįgaliuosius, o ypač – už kenčiančius dėl dabartinės pandemijos

Užtarimo maldos vakaras
18.00 val. – šv. Mišios
19.00 val. – užtarimo malda ir šlovinimas

Liepos 17 d., šeštadienis.
ARTIMO MEILĖS LIUDYTOJŲ DIENA

Meldžiamės už Caritas narius ir visus tikėjimo bei artimo meilės liudytojus

11.00 val. – šv. Rožinio malda Bazilikos pal. Jurgio Matulaičio koplyčioje
11.40 val. – katechezė Bazilikoje
12.00 val. – šv. Mišios
13.00 val. – agapė Marijonų vienuolyno sode
13.45 val. – pasivedimo pal. Jurgiui Matulaičiui pamaldos Bazilikos pal. Jurgio Matulaičio koplyčioje

IŠKILMIŲ VIGILIJA
Maldos budėjimas prieš pagrindinę atlaidų dieną

15.00 val. – 21.00 val. Švč Sakramento adoracija, šlovinimas ir malda su Dievo Žodžiu ir pal. Jurgio mintimis Bazilikoje
18.00 val. – šv. Mišios

Liepos 18 d., sekmadienis
PAGRINDINĖ IŠKILMIŲ DIENA

Meldžiamės, kad per pal. Jurgio šventumo liudijimą, kuo daugiau širdžių atsivertų Dievo malonės veikimui

11.00 val. – šv. Rožinio malda Bazilikos pal. Jurgio Matulaičio koplyčioje
11.40 val. – katechezė Bazilikoje
12.00 val. – šv. Mišios kartu su vyskupais
13.45 val. – agapė Marijonų vienuolyno sode
14.15 val. – pasivedimo pal. Jurgiui Matulaičiui pamaldos Bazilikos pal. Jurgio Matulaičio koplyčioje
15.00 val. – malda pal. Jurgio Matulaičio tėviškėje Lūginėje

Sekmadieniais (liepos 11 d. ir liepos 18 d):
• Ryto šv. Mišios Bazilikoje – 8.00 ir 9.30 val.

Visomis atlaidų dienomis:
• Vakaro šv. Mišios Bazilikoje 18.00 val.
• Pal. Jurgio tėviškėje Lūginės kaime maldininkai laukiami nuo 10.00 iki 17.00 val.
• Palaimintojo Jurgio Matulaičio muziejus Marijonų vienuolyne lankytojų laukia nuo 10.00 iki 17.00 val.

Šv. Juozapai, Bažnyčios Globėjau! Pažvelk į mus savo gailestingomis akimis, globok mus ir augink! (pal. Jurgis Matulaitis)