PALAIMINTOJO JURGIO MATULAIČIO MIRTIES – GIMIMO DANGUI – DIENA, LITURGINIS MINĖJIMAS IR PALAIMINTOJO JURGIO MATULAIČIO DRAUGIJOS VI SUVAŽIAVIMAS

2020 m. sausio 27 d., pirmadienis

MARIJAMPOLĖ

 

PROGRAMA

9.45    Registracija (Marijampolės dramos teatre, P. Armino g. 2)

10.00  Sveikinimo žodžiai

10.15  Konferencija

Kalbės: kun. Kęstutis Brilius MIC

Tema: Kaip šiuo metu galima tarnauti Dievui ir Bažnyčiai?

11.30  Šv. Rožinio malda Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo bazilikoje

12.00  Šv. Mišios su Lietuvos vyskupais Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo bazilikoje

13.45  Agapė (Marijampolės dramos teatre)

14.30  Katechezė

Kalbės: s. Evelina Lavrinovičiūtė MVS

15.00  Rinkimų į PJMD tarybą rezultatų pristatymas

15.15  Meninė programa.

Atliks: Marijampolės Marijonų gimnazijos moksleiviai

16.00  Siuntimo žodis ir baigiamoji malda