2019 m. sausio 27 d., sekmadienis

MARIJAMPOLĖ

PROGRAMA

9.45    Registracija (Marijampolės dramos teatre, P. Armino g. 2)

10.00   Sveikinimo žodžiai

10.15 Konferencija:

Kalbės: dr. Vytautas Ališauskas

Tema: Jurgis Matulaitis epochų lūžyje.

Kalbės: ses. Viktorija Plečkaitytė MVS

Tema: Jurgis Matulaitis: tapęs „visiems viskuo“

12.00 Šv. Mišios Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo bazilikoje

13.00 Pal. Jurgio Matulaičio relikvijų pagerbimas ir asmeniniai palaiminimai

14.15 Agapė (Marijampolės dramos teatre)

15.00 Meninė programa

15.30 Siuntimo žodis ir baigiamoji malda

Tėvai Marijonai 
Marijos vargdienių seserys

Pal. Jurgio Matulaičio Draugijos taryba