2020-09-13, Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas atvyko į Rumbonių ŠvčTrejybės bažnyčia, Švč. Mergelės Marijos vardo atlaidus.

Pal. Jurgis Matulaitis sako: „Palaimintas žmogus, kuris išmoksta, kiek atitrūkdamas nuo darbų ir rūpesčių, prie Dievo kilti ir Dievuje ilsėtis [..], Dievuje skendėti ir su Dievu vienybėje gyventi.“
1910 11 24

 Pal. Jurgio Matulaičio Rumbonių draugija, Rumbonių  parapijiečiai dėkingi                 parapijos klebonui mons. L. Jakimavičiui už rūpestį ir patarimus ruošiantis atlaidams. taip pat  ses. Vienuolėms, kurios skleidžia šilumą ir dvasingumą.