Lazdijų Šv. Onos parapijos

Lazdijų Šv. Onos bažnyčiaPal. Jurgio Matulaičio skyrius įsteigtas 2007. Šiuo metu skyriuje yra 17 aktyvių narių.

SKYRIAUS TRADICIJOS

Lankome sergančius  J. Matulaičio draugijos narius. Atlaidų metu lankomės Šiluvoje, Pivašiūnuose, Marijampolėje, „Gailestingumo“ bažnyčioje Vilniuje, „Aušros vartų“ gailestingumo koplyčioje O savo rajone lankomės Krikštonyse, Šlavantuose, Rudaminoje, „Kryžių“ šventovėje. Grupelė narių kiekvieno mėnesio 13-tą dieną važiuoja į „Kryžių“ šventovę ir meldžiasi „Kryžiaus kelio“ maldą.

LIUDIJIMAI

Bendroje maldoje už ligonius  buvo meldžiamasi J.Matulaičio užtarimo kun. Tadui ir mūsų pirmininkei sveikatos. Buvo jaučiama užtarimo malonė.

KADA IR KUR VYKSTA SKYRIAUS SUSITIKIMAI?
Kiekvieno mėnesio 12-tą dieną 16.30 val. Dainavos g. Nr.4 (klebonijos salėje).

ATSAKINGO ASMENS KONTAKTAI
Genė Lukoševičienė,
Mob. tel. +370 672 76272,