Leipalingio Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų

Leipalingio Švč. M. Marijos Ėmimo į dangųPal. Jurgio Matulaičio draugijos Leipalingio Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų skyrius įkurtas 2008 m. gruodžio 5 d.  Įsikūrimo dieną skyriaus sąraše buvo 34 asmenys. Šiuo metu yra apie 20 žmonių, iš kurių aktyviai veikia tik 10. Kita pusė skyriaus meldžiasi namuose.

Matulaitiečiai sudarę maldos grupelę, kuri susitinka kiekvieną pirmadienį nuo Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo gruodžio 8 d. iki Sekminių antros dienos. Grupelė renkasi parapijos kambaryje 17 val. Studijuoja katekizmą, religinę literatūrą, meldžiasi įvairiomis intencijomis, o labiausiai, kad palaimintasis Jurgis būtų paskelbtas šventuoju, t.p. prašome jo užtarimo, išgijimo malonių. Prieš devyndienius bažnyčioje paskelbiama informacija ir padalijami lankstinukai su devyndienių maldomis bei ligonių sąrašais, kad ir kiti parapijiečiai melstųsi drauge su matulaitiečiais. Užtariant pal. Jurgiui skyrius gyvuoja jau aštuntus metus. Viešpačiui dėkingi vyresnio amžiaus matulaitiečiai, kad net būdami garbaus amžiaus gali lankyti susitikimus, melstis, dalintis įžvalgomis. Matulaitietė Anelė G. tą nuolat pabrėžia.

LIUDIJIMAI

2014 m. sausio 19 d. – 27 d. devyndienyje buvo mūsų pasiųsta intencija ,, Viktorija, 27 metų, meldžiant malonės susilaukti vaikelio” Viktorija po pirmo persileidimo 2013 metų gruody, net nežinojo, kad jos mama meldė palaimintąjį Jurgį užtarti savo dukros šeimą. 2015 rugpjūčio 10 d. pasaulį išvydo sveika mergytė, pakrikštyta Liucijos, vadinama Liukos vardu.

KADA IR KUR VYKSTA SKYRIAUS SUSITIKIMAI?

Pirmadieniais po kiekvieno mėnesio 12 d. bažnyčioje aukojamos šv. Mišios meldžiant palaimintojo Jurgio užtarimo. Po šv. Mišių parapijos kambaryje vyksta mėnesiniai susitikimai.

ATSAKINGO ASMENS KONTAKTAI

Saulė Rutkauskienė
tel. 869221410, el. paštas [email protected]