Pilnų Namų Bendruomenės

PNBPal. Jurgio Matulaičio draugijos Pilnų Namų Bendruomenės skyrius įkurtas 2007 m. liepos mėn. Šiuo metu skyriuje yra 9 nariai.

TRADICIJOS:
a) Vasaros metu kiekvieną sekmadienį Pilnų namų bendruomenėje platina religinę literatūrą, tame tarpe ir apie pal. Jurgį Matulaitį, atvykusiems piligrimams;
b) Vykdo projektą „Dėkoju Tau už gyvybę“. Tikimės, kad Dievui padedant, šiais metais jis bus baigtas;
c) Dalyvaujam daugumoje Pilnų namų bendruomenės organizuojamų renginių;
d) Meldžiamės už ligonius;
e) Susirinkimų metu skaitome Dievo žodį, diskutuojame, dalijamės tikėjimo patirtimis ir pan.
f) Dalyvaujame pal. Jurgio Matulaičio atlaiduose Marijampolėje;
g) Pilnų namų bendruomenei padovanojome Pal. Jurgio Matulaičio portretą, kurį nutapė dailininkas P.Juška.

KADA IR KUR VYKSTA SKYRIAUS SUSITIKIMAI?

Pilnų namų bendruomenėje renkamės kiekvieno mėnesio paskutinį šeštadienį.

ATSAKINGO ASMENS KONTAKTAI

Vilija Bandzaitienė
tel.+370 656 91211, el. paštas [email protected]