Pilnų Namų Bendruomenės

Pal. Jurgio Matulaičio draugijos Pilnų Namų Bendruomenės skyrius įkurtas 2007 m. liepos mėn. Veikė iki 2016 m.