2014 m. sausio 26 d., sekmadienį, prisiminėme palaimintąjį arkivyskupą Jurgį Matulaitį. Šio palaimintojo minėjimą Dievo Gailestingumo koplyčioje surengė palaiminto Jurgio Matulaičio draugija veikianti prie Pilnų namų bendruomenės. Į minėjimą atvyko ir bendruomenės Marijos visų Karalienės maldos grupė. Prieš šv. Mišias draugijos pirmininkė Vilija Bandzaitienė pristatė arkivyskupo J. Matulaičio asmenybę. Šv. Mišias aukojo ir pamokslą sakė kanauninkas Valerijus Rudzinskas. Po šv. Mišių visi giedojome litaniją į palaimintąjį arkivyskupą Jurgį Matulaitį.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PNB info.