Punsko parapijos

PUNSKASPal. Jurgio Matulaičio draugijos Punsko skyrius įkurtas 2008 metų rudenį ir šiuo metu turi 30 narių.

SKYRIAUS TRADICIJOS

Piligrimystė – šventkelionės, bendros maldos Didžiąją Savaitę bei devyndienių metu, Švč. M. Marijos valandų giedojimas, dalyvavimas procesijose, skaitymas bei pasikeitimas religine literatūra, religinių filmų žiūrėjimas, bažnyčios puošimas švenčių bei atlaidų proga, vainikų pynimas.

LIUDIJIMAS

Palaimintojo Jurgio Matulaičio maldos grupės nariai
Palaimintojo Jurgio Matulaičio maldos grupės nariai su kunigu vikaru po šv. Mišių (T. Uzdilaitės nuotr.)

Mūsų tikėjimo pagilinimas, didesnis susidomėjimas ir žinių apie pal. J. Matulaičio gyvenimą ir veiklą sklaida.

KADA IR KUR VYKSTA SKYRIAUS SUSITIKIMAI?

Susitikimai vyksta kiekvieno mėnesio pirmą ketvirtadienį parapijos svetainėje.

ATSAKINGO ASMENS KONTAKTAI

TERESĖ UZDILAITĖ
tel nr: +48 501 039 197
el. Paštas: [email protected] (per Aurelija Pečiulytę)