Gegužės 25 d. Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos Druskininkų (Ratnyčios) Šv. apaštalo Baltramiejaus parapijos skyrius minėjo savo veiklos 10-metį. Minėjimas prasidėjo konferencija, kurią vedė ses. Viktorija Plečkaitytė MVS. Pranešėja kalbėjo apie  bažnytinės vėliavos prasmę, jos reikšmę. Ji ragino pasirinkti intenciją – stoti po Kristaus vėliava ir prašyti išlaisvintos širdies malonės.

Fotografijų konkursą „Blogį nugalėti gerumu“ organizavo ir rezultatus apžvelgė jaunimo atstovė, tikybos mokytoja Ieva Dovidauskienė. Nors nuotraukas pateikė tik trys jaunuoliai, tačiau tai vis tiek buvo džiaugsmas, kad atsirado susidomėjusių šiuo šūkiu. Jie visi  buvo apdovanoti marškinėliais ir knygomis apie J. Matulaitį.

Šv. Mišias aukojo parapijos klebonas Žydrūnas Vabuolas ir Lazdijų parapijos kunigas Tadeus Vallian. Jų metu ses. Viktorija įnešė palaimintojo J. Matulaičio relikviją. Ji visam laikui atkeliavo į mūsų parapiją.

Po klebono pamokslo prieš Dievą ir pal. J. Matulaičio relikviją matulaitiečiai atnaujino, penkios naujai išsakė, pasižadėjimus. Prie Viešpaties altoriaus buvo atneštos  matulaitiečių, džiugučių, visų kitų maldos piligrimų įvairios padėkos ir prašymų intencijos, duona ir vynas.

Padedant Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo parapijos klebonui Andriui Šidlauskui MIC,  į mūsų parapiją visam laikui atvežta I laipsnio pal. J. Matulaičio relikvija. Tai iš tiesų buvo Dievo stebuklas mūsų parapijai.

Po Mišių Vaikų dienos centras (VDC) „Džiugučiai“ padovanojo nuostabų koncertėlį. Iki ašarų jaudino mažųjų ir paauglių nuoširdus dainavimas, grojimas ir žodžiai, skirti pal. J. Matulaičiui, matulaitiečiams. O jie taip pat buvo laimingi, gavę iš ses. Viktorijos dovanų marškinėlius.  Džiugučiams, savanoriams ir jų vadovėms Editai Remeikienei ir Aksanai Šematovičienei dėkojame ir už rūpestį tvarkant aplinką, ruošiant agapei stalus. Prie vaišių stalo dalijomės džiaugsmu, gerumu, skanėjomės valgiais, kuriuos taip įspūdingai nuserviravo matulaitiečių ir džiugučių rankos.

Visiems, visiems – vienuolėms, PJMD skyriams: Panaros, Leipalingio, Lazdijų, mūsų parapijos klebonui Žydrūnui, kun. Tadeus ir geriesiems piligrimams, kurie buvo su mumis kartu – nuoširdi padėka. Telaimina juos Dievas ir užtaria pal. Jurgis Matulaitis.

Druskininkų (Ratnyčios) Šv. apaštalo Baltramiejaus parapijos skyriaus vadovė 
Alvyra Grėbliūnienė 
nuotraukos fotografo Alvydo Lukoševičiaus