„Myliu Tave, Jėzau, ir mylėti trokštu, suteik man tą malonę, kad kaskart labiau Tave mylėčiau.“ 1911.01.13

Rumbonių parapijoje  minėjome  palaimintojo  Jurgio Matulaičio 150 metų gimimo diena. Prisiminėm trumpai  biografija, kad 1871 m. balandžio 13-ąją Lūginės kaime prie Marijampolės gimė Jurgis Matulaitis – kunigas, kunigų ugdytojas, Bažnyčios socialinio mokymo propaguotojas, kunigų marijonų kongregacijos atnaujintojas ir Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų kongregacijos įkūrėjas, Vilniaus vyskupas, Šventojo Sosto apaštališkasis vizitatorius Lietuvoje. Giedojome giesmes, meldėmės.

Šv. Mišias aukojo Rumbonių parapijos  mons. klebonas L. Jakimavičius

Parengė  V. Račkauskienė