Palaimintas Jurgi, Bažnyčios vadove,
Kilnus arkivyskupe mūsų šalies,
Palaiminki žmones savosios Tėvynės,
Globa Visagalio tegul juos lydės.
(Himnas palaimintajam arkivyskupui)

Palaimintojo Jurgio I laipsnio relikvija ir ekspozicija apie jo asmenį ir šventumą pradėjo adventinę kelionę Druskininkų parapijose…

 Gruodžio 3-ąją, pirmąjį advento sekmadienį, I laipsnio relikvija ir ekspozicija atkeliavo į Druskininkų šv. apaštalo Baltramiejaus parapiją. Iškilmingoje kunigų ir patarnautojų procesijoje ses. Evelina relikviją įnešė į šventovę. Jaudinančiai skambėjo parapijos choristų giedamas himnas palaimintajam arkivyskupui. Klebonas Žydrius Kuzinas ir kunigas Steponas Tunaitis iškilmingai aukojo Šv. Mišias intencija, kad palaimintasis Jurgis būtų paskelbtas šventuoju. Relikvija bažnyčioje buvo išstatyta iki gruodžio 9 d., o paroda gruodžio 5 d. persikėlė į Druskininkų savivaldybės viešąją biblioteką ir ten eksponuota iki gruodžio 9 d. Bibliotekos lankytojai domėjosi  ekspozicija. Buvo ir tokių, kurie pirmą kartą sužinojo apie Palaimintąjį. Ratnyčios bažnyčioje ir viešojoje bibliotekoje parodą pristatė ses. Evelina Lavrinovičiūtė MVS. Gruodžio 10 d. relikvija ir ekspozicija ses.Viktorijos Plečkaitytės MVS pristatyta Druskininkų Švč. M. Marijos Škaplierinės bažnyčioje. Joje relikvija buvo išstatyta  Aušros vartų koplyčioje Švč. M. Marijos altoriuje. Šventovėse tikintieji širdingai meldėsi prie relikvijos. Prašė Palaimintojo ir kitų šventųjų užtarimo sau, savo šeimai, parapijai ir tėvynei Lietuvai. Domėjosi paroda.  Dėkojo organizatoriams ir Dievui, Švč.M. Marijai už tokį stebuklą – galimybę pabūti su Palaimintuoju, geriau pažinti jo kelionę į šventumą.

Relikvijos ir ekspozicijos kelionės akimirkas įamžino Eugenija Sidaravičiūtė.

Druskininkų šv. apaštalo Baltramiejaus parapijos  PJMD skyriaus vadovė Alvyra Grėbliūnienė