Rumbonių Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos pirmininkė Virginija Račkauskienė pasveikino visus susirinkusius, pasidžiaugė gausiu tikinčiųjų atvykimu ir pristatė svečius. Rekolekcijose dalyvavo iš Alytaus Švč. Mergelės Marijos Krikščionių pagalbos Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija, vadovė Aldona Butkevičienė, Šv. Brunono bažnyčios Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija, pirmininkė Marija Matonienė. Taip pat buvo pristatytas svečias kunigas iš Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo bazilikos Tėvas Andrius, kuris pravedė rekolekcijas. Konferenciją pradėjome Palaimintojo  Jurgio  Matulaičio himnu. Konferencijos tema: „Kaip reikia melstis ?“

Pasibaigus konferencijai Tėvas Andrius sukalbėjo maldą ir išėjome į bažnyčią. Bažnyčioje nuo 11.30 val. -12.00 val.vyko adoracija, 12.00 val. – Šv. Mišios, kurias aukojo Tėvas Andrius.

Pasibaigus Šv. Mišioms, grįžome į Rumbonių parapijos salę, kur vyko AGAPĖ ir meninė programa.

Rumbonių parapijos klebonas L. Jakimavičius pasiūlė Tėvui Andriui palaiminti tikinčiuosius ir vaišes.

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos pirmininkė Virginija Račkauskienė padėkojo Rumbonių parapijos kleboniui L. Jakimavičiui, ses. Vienuolėms, parapijiečiams už pagalbą, patarimą, ruošiantis advento rekolekcijoms.

Išsiskirstėme dvasiškai turtingesni ir pakylėti.

Pagarbiai Virginija