2021-09-11 Šiluvos Mergelės Marijos Gimimo atlaiduose dalyvavo Rumbonių Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija,  Alytaus Šv. Brunono Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija. Palaimintasis Jurgis Matulaitis sako: „Mergelė Marija – kaip šviesi aušra, kuri sušvito žemėje po amžiais trukusios gedulo nakties. Todėl Bažnyčia, pagauta dėkingumo, šaukia Jai tokiais žodžiais: Tavo gimimas, Marija, skelbia pasauliui džiaugsmą, nes iš Tavęs užtekėjo teisingumo saulė – Kristus, kuris prisiimdamas prakeikimą, išliejo malonę, o nugalėdamas mirtį, apdovanojo mus amžinuoju gyvenimu.“

Eucharistijai vadovavo Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius, koncelebravo visus džiugiai sveikinęs Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas, kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ, arkivyskupas emeritas Lionginas Virbalas SJ, Telšių vyskupo generalvikaras kunigas Vilius Viktoravičius, kiti kunigai. Evangeliją skelbė ir patarnavo diakonas Darius Chmieliauskas.

Laimingi ir dvasingi grįžome į savo parapijas