2020-09-10 Šiluvos Mergelės Marijos Gimimo atlaiduose dalyvavo Rumbonių Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija, Alytaus Švč. Mergelės Marijos Krikščionių pagalbos Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija, Alytaus Šv. Brunono Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija. Palaimintasis Jurgis Matulaitis sako: „Ačiū Tau, Viešpatie, už tai, ką suteikei man ypatingus meilės jausmus prie Švč. Panelės Nekalto Prasidėjimo. –Seniau sunkiai man ta malda ėjosi. Dabar gi kaip saldu prie Jos kojų pripuolus melstis ir maldoje skendėti. Siela tarsi alpsta saldžių saldžiausių jausmų pagauta, o kūną stebėtini, nepermanomi, neišreiš­kiami šiurpuliai perėmę laiko.Užrašai, 13. I. 1911.“

Marija – Dievo Motina. Kiekvienas jai skirtas garbinimo žodis – tikėjimo Įsikūnijimo paslaptimi išpažinimas.Per Mariją Kristus atėjo pas mus. Mes taip pat per Ją einame prie Kristaus. Per Ją Kristus tapo visiškai į mus panašus. Ir mes per Ją tampame panašesni į Kristų. Taigi Marija yra aukščiausias šventumo modelis ir pavyzdys.