Vilniaus Šv. Kryžiaus namų

Vilniaus Šv. Kryžiaus namųPalaimintojo Jurgio Matulaičio Draugijos Vilniaus Šv. Kryžiaus namų skyrius įkurtas 2008 metais, nuo kovo mėnesio prasidėjo reguliarūs susitikimai. Narių skaičius – 23 pastovūs nariai.

TRADICIJOS
Skyrius meldžiasi už kunigus, lanko ligonius pagal galimybes, vyksta į Marijampolę du kartus per metus: sausio 27 dieną ir į Palaimintojo Jurgio Matulaičio atlaidus liepos mėnesyje. Kai kurios narės pagal galimybes lanko senjorų programą ar maldos grupę šv. Kryžiaus namuose. Susitinkame kiekvieną mėnesį, išskyrus vasarą.

KADA IR KUR VYKSTA SKYRIAUS SUSITIKIMAI?

Vilniaus Šv. Kryžiaus namų Pal.J. Matulaicio draugijos nariai po duoto draugijos nario pasižadėjimo koplyčioje.
Vilniaus Šv. Kryžiaus namų Pal.J. Matulaicio draugijos nariai po duoto draugijos nario pasižadėjimo koplyčioje.

Skyriaus susitikimai vyksta Vilniaus Šv. Kryžiaus namuose: seserų koplyčioje vyksta šv. Mišios, po jų turime susitikimą Šv. Kryžiaus namų salėje antrais mėnesio penktadieniais; pradžia: 10:30val.

ATSAKINGŲ ASMENŲ KONTAKTAI

Globėjos: seserys Onutė Petraškaitė ir Dalia Dapkūnaitė.
Skyriaus vadovė: Dalia Adomaitienė.
Kontaktai: s.Onutė – [email protected]; 869928949;
s.Dalia – [email protected]; 869931926;
Adresas: S.Daukanto a.1, Vilnius LT-001122.