Rumbonių Švč. Trejybės

Rumbonių parapijaPalaimintojo Jurgio Matulaičio draugija Rumbonyse jau veikia nuo 2006 m. rugpjūčio 06 d. Šiuo metu skyriuje yra 70 narių. Skyriaus tradicijos: ligonių lankymas, piligrimystė, susitikimai ir katalikiškų renginių ruošimas.

Nuolat jaučiama Pal. Jurgio Matulaičio globa ir užtarimas.

ATSAKINGAS ASMUO SUSISIEKIMUI
Virginija Račkauskienė, tel.: 8-613-88952; [email protected]

KADA IR KUR VYKSTA SKYRIAUS SUSITIKIMAI?
Rumbonių parapijos salėje pirmą mėn. sekmadienį, o kaimuose pagal susitarimą.