2022-11-20 Rumbonys, pal. Jurgio Matulaičio draugija Jn 18, 33–37 „Tada Pilotas vėl įžengė į pretorijų ir, pasišaukęs Jėzų, pa­klausė: „Ar tu esi žydų karalius?“ Jėzus atsakė: „Ar nuo savęs šito klausi, ar kiti apie mane tau pasakė?“ Pilotas tarė: „Bene aš žydas?! Tavoji tauta ir aukštieji kunigai man tave įskundė. Sakyk, ką esi padaręs?“ Jėzus atsakė: „Mano karalystė ne iš šio pasaulio. Jei mano karalystė būtų iš šio pasaulio, mano tarnai juk kovotų, kad nebūčiau atiduotas žydams. Bet mano karalystė ne iš čia.“ Tuomet Pilotas jį paklausė: „Vadinasi, tu esi karalius?“ Jėzus atsakė. „Taip yra, kaip sakai: aš esu karalius. Aš tam esu gimęs ir atėjęs į pasaulį, kad liudyčiau tiesą. Kas tik brangina tiesą, klauso mano balso.“ Kristaus Karaliaus – Visatos valdovo sekmadienį šventėme su Rumbonių parapijos bendruomene. Vyko Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos, minėjimas Prieš Šv. Mišias Rumbonių choristai giedojo Šv. Rožančių už mirusius choristus, vargonininkus, pal. Jurgio Matulaičio draugijos narius, gyvenančius Rumbonių parapijoje. 12 val. vyko Šv. Mišios. Po Šv. Mišių ėjome į salę, kur vyko programa, Agapė.

Rumbonių choristai giedojo giesme pal. Jurgio giesme „Kur tiesios lygios lankos“ , vyko spektaklis iš pal. Jurgio gyvenimo epizodų, taip pat Rumbonių choristai giedojo giesmę pal. Jurgio Matulaičio garbei, eilės A. Svederskytės. Ses. Avelina pasidalino atradimais apie drąsą, kurią gali praktikuoti tik tie, kurie susiduria su baimėmis, iššūkiais ir kliūtimis. Po pasisakymų ir programos klebonas mons. L. Jakimavičius palimino stalą, vyko Agapė, minčių pasidalijimas. Parapijiečiai dėkingi klebonui mons. L. Jakimavičiui, svečiams iš Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų kongregacijos ses. Jolitai ,ses. Avelinai, ses. Onutei, Rumbonių ses. Vienuolėms, Rumbonių vaikams, aktyviems parapijiečiams.

Pal. Jurgio Matulaičio draugijos pirmininkė V. Račkauskienė

Rumbonys
Rumbonys
Rumbonys
Rumbonys
Rumbonys
Rumbonys
Rumbonys
Rumbonys
Rumbonys
Rumbonys
Rumbonys
Rumbonys