2023 1 vasario, Trečiadienis
Palaimintasis Jurgis savo:  „Viešpatie! Tavim pilnai pasitikiu, stiprink mano viltį. Kuo gi daugiau galiu aš pasitikėti, būdamas toks dvasios vargšas ir plikšas, jei ne Tavo, Viešpatie, gerumu, jei ne Tavo Mieliausio Sūnaus Širdimi, pilna meilės ir pasigailėjimo, jei ne...
MARIJAMPOLĖS ŠVENTOJO ARKANGELO MYKOLO BAZILIKOJE 2020 m. liepos 5–12 d. Viską matuoti Evangelijos mastu (Pal. J. Matulaitis)     P R O G R A M A Liepos 5 d., sekmadienis PADĖKOS UŽ DIEVO MALONES IR TARNAUJANČIŲJŲ ARTIMO MEILEI DIENA Dėkojame už palaimintojo Jurgio Matulaičio užtarimu patirtas malones....
Sausio 27 d. Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo bazilikoje įvyko Palaimintojo jubiliejui skirta iškilmė – mirties ir gimimo dangui 95-ųjų metinių paminėjimas,-  Šv. Mišios dalyvaujant palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos (toliau Draugija) nariams, atvykusiems iš daugumos skyrių. Katechezę  pal. Jurgis Matulaitis ir...
Liepos 13 d. Ketvirtoji atlaidų diena skirta Švietimo ir žiniasklaidos darbuotojams. Kartu su Šakių dekanato ir daugeliu piligrimų iš įvairių Lietuvos parapijų meldėmės už tikybos mokytojus, katechetus ir visus švietimo bei žiniasklaidos darbuotojus. Šv. Mišias celebravo vyskupas Rimantas Norvila,...
Šeštadienis. liepos 16 d. septintoji atlaidų diena. Marijampolės dekanato diena, artimo meilės liudytojų diena.Meldėmės už Caritas narius, socialinius darbuotojus, savanorius ir visus tikėjimo bei artimo meilės liudytojus. Tai Eucharistijos ir iškilmių Vigilijos diena. Kartu su palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos Kalvarijos,...
 Liepos 11 d., antroji atlaidų diena prasidėjo ankstokai – 9 val., kai į Baziliką pradėjo eiti piligrimai iš Varmijos arkivyskupijos (Olsztyn, Lenkija), kurių kunigai 10 val. aukojo Šv. Mišias. Tai ištikimi Viešpačiui piligrimai, nuo 1990 m. (kai tik tapo įmanoma)...
Liepos 17 d. Sekmadienis. Pagrindinė  iškilmių diena, kurioje meldėmės už katalikiškas šeimas, už šeimas, įvaikinusias ar globojančias vaikus, turinčius ligų ir priklausomybių paveiktus narius. Šv. Mišias celebravo  Apaštališkasis nuncijus  arkivyskupas dr. Petar Antun Rajič,  koncelebravo kardinolas Sigitas Tamkevičius, Kauno...
Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo bazilikoje prasidėjo palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio MIC paskelbimo palaimintuoju minėjimas ir atlaidai. Atlaidų išvakarėse liepos 9 d. Bazilikos klebonas Giedrius Bakūnas MIC aukojo Šv. Mišias Palaimintojo tėviškėje Lūginės koplyčioje. Buvo meldžiamasi už visus į atlaidus...
Liepos 15 d., penktadienis. Šeštoji atlaidų oktavos diena buvo skirta ligoniams, slaugytojams bei medikams. Aukodamas šv. Mišias Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila pasidžiaugė ir pasveikino piligrimus iš Vilkaviškio dekanato bei Gelgaudiškio, Druskininkų Ratnyčios, Kėdainių ir Kybartų parapijų bei aktyviai visų...
2022-11-20 Rumbonys, pal. Jurgio Matulaičio draugija Jn 18, 33–37 „Tada Pilotas vėl įžengė į pretorijų ir, pasišaukęs Jėzų, pa­klausė: „Ar tu esi žydų karalius?“ Jėzus atsakė: „Ar nuo savęs šito klausi, ar kiti apie mane tau pasakė?“ Pilotas tarė:...

Naudingos nuorodos