2020 m. liepos 6 d.  Lietuvos valstybės diena, tai labai prasminga ir reikšminga diena. Atlaiduose dalyvavo  Rumbonių Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija, Alytaus Švč. Mergelės Marijos Krikščionių pagalbos  Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija,  Alytaus Šv. Brunono Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija.

Šv. Mišias aukojo  Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, asistavo emeritas Juozas Žemaitis MIC, Alytaus, Prienų, Marijampolės dekanatų kunigai. Pradėdamas Šv. Mišias vyskupas nuoširdžiai pasveikino visus susirinkusius, palinkėjo sekti Palaimintojo tėvo Jurgio pavyzdžiu, mylėti Dievą, daug darbuotis, aukotis Tėvynės ir žmonių  labui.

Palaimintasis Jurgis sako: kad „Palaimintas žmogus, kuris išmoksta, kiek atitrūkdamas nuo darbų ir rūpesčių, prie Dievo kilti ir Dievuje ilsėtis [..], Dievuje skendėti ir su Dievu vienybėje gyventi.“
1910 11 24