„Jei vienas kelias užkirstas, kodėl kito nepaieškoti. Jei vienos durys uždarytos, kitas sau prasiręskime, jei vienas langas užkimštas ir užkaltas, kitą sau darykimės, kad šviesą sau įneštume.“   Užrašai, 1911.03.07

2021-08-03 įvyko Alytaus Šv. Brunono bažnyčiojeAlytaus Šv. Brunono Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugijos susiėjimas. Vadovė M. Matonienė pristatė TEMA: Uolumo dorybė. Ji sakė, kad uolumas turi derėti su meile. Uolumas yra nėra kartus, jis neužkietėja, jis kovoja su pasaulio blogybėmis dvasiniais ginklais. Jis nekenčia nuodėmės, tačiau nusidėjėlį dar labiau myli. Kaip mama  kalba tiesą, nors ir skaudžią, bet visuomet – meilėje.

Mintimis pasidalino ses. Angelė. Ji sakė, kad vienas gražiausių žmogaus bruožų yra uolumas. Jis atskleidžia žmogaus tikslą, užsidegimą ir meilę veiklai. Tai gairės, pagal kurias reikėtų orientuoti savo gyvenimą. Uolumas yra energingas atsakas į Dievo įsakymus. Uolumas – tai deginantis troškimas patikti Viešpačiui, Jo valiai ir garbei šiame pasaulyje visais įmanomais būdais. Tai dvasios dovana, dovanojama tiems, kas priima Viešpatį. Geriausias uolumo – šventumo siekimas, uoliai maldai už kitų išganymą.

Kiekvienas narys dalinosi  prisiminimais iš savo patirties ir darbu kasdienybės, įsipareigojo atlikti po viena  darbą, pasakyti gera žodį artimui, nusišypsoti.

Šv. Mišias aukojo klebonas Valdas Simanaitis, po Šv, Mišių palaimino visus susirinkusius.  Jis sakė, kad smagu regėti švytinčius žmonių veidus, sakomas mintis atvirai  ir nuoširdžiai, dėkojo visiems dalyvavusiems.

Parengė M. Matonienė