2019-10-12, Rumbonių parapijos Pal. Jurgio Matulaičio draugija vyko į Marijampolę, Šv. Arkangelo Mykolo bazilika. Rumbonių parapijos Pal. Jurgio Matulaičio draugijos pirmininkė Virginija Račkauskienė supažindino su dienotvarke. Ji padėkojo visiems važiuojantiems, palinkėjo gerų maldų, susiklausymo. Kelionės metu meldėmės Šv. Rožančių, litanija ir kt. 10,15 min. prasidėjo katekezė , ją vedė ses. Viktorija. Katekezė prasidėjo malda. Ses. Viktorija sakė, kad ypač veiksminga, paklydusių žmonių ir tikinčiųjų žmonių susipažinimo su krikščionišku tikėjimu yra Šv. Rožinio kalbėjimas. Kartu paaiškinant, kad šią maldą reikia kartoti kasdien, apmąstant maldos žodžius, jų reikšmę, o tai veda į meditaciją. Šv. Rožinio kalbėjimas – tai Šv. Mergelės Marijos mokykla ir misija. Tai tikėjimo kraitis ir kelias pas Dievą. Ji sakė, kad kalbant Šv. Rožinių susitinkame su Jėzumi ir apmąstome Jo gyvenimo misiją. Tikinčiųjų buvimas tarp žmonių, bendravimas įvairia proga, sakomi žodžiai susitaikant ir atsisveikinant, bendraujant, atliekant įvairius darbus – tai misija, kaip žmonės tave išgirdo, suprato ir priėmė, o atsiliepimai apie tikinčiojo buvimą, jo elgesį ir žodžius – tai tikinčiojo pasėtos sėklos daigas. Tikintys išreiškia savo tikėjimą maldos žodžiais ir tuomet laukia rezultatų.
11 val. buvo malda prie Pal. Jurgio Matulaičio ir teikiamas palaiminimas.
11,30 val. Šv. Rožinis
12,00 val. Šv. Mišios
Po Šv. Mišių grįžome parapijos salę, kur vyko AGAPĖ

Padėkojome už šiltą priėmimą ses. Viktorijai, Šv. Arkangelo Mykolo bazilikos klebonui, p. Vitui. Taip norime padėkoti Rumbonių parapijos klebonui mons. L. Jakimavičiui, ses. Vienuolėms.

Vanda